zaterdag 31 juli 2010

Goed nieuws over bijenBijen sterven massaal. En dat terwijl juist de wilde- en honingbijen een belangrijke rol spelen bij de bestuiving en de verspreiding van bloemen en planten. “Als de bij uitsterft, heeft de mens nog maar vier jaar te leven”, is een bekende uitspraak die aan Albert Einstein wordt toegeschreven.

De bijensterfte is vorig jaar regelmatig in het nieuws geweest, mede dankzij de petitie 'Stop de Bijensterfte'. De actie 'Stop de bijensterfte' is door verschillende organisaties gesteund. “Desondanks heeft de bijensterfte nog geen duidelijke plaats op de politieke agenda gekregen”, zei Jaap Molenaar, voorzitter van de kersverse Bijenstichting, in “Vroege Vogels”. Daarom hebben de initiatiefnemers van de petitie 'Stop de Bijensterfte' besloten tot oprichting van de Bijenstichting.

Uitgangspunt van de Bijenstichting is dat de bijensterfte een complex probleem is dat niet op korte termijn kan worden opgelost. De Bijenstichting stelt zich ten doel de politiek en het landelijk en plaatselijk bestuur te beïnvloeden. Verder richt de Bijenstichting zich op voorlichting aan het publiek en op verbetering van het leefmilieu van bijen.

Gelukkig is er ook goed nieuws over bijen: de kattenstaartbij is in Veenendaal de afgelopen tien jaar exponentieel toegenomen.

In juli 2010 is de kattenstaartbij geïnventariseerd. In het hele park komt de kattenstaartbij talrijk voor (vele tientallen wijfjes met grote klompen groen stuifmeel). Ook buiten het stadspark, maar wel in de bebouwde kom, komt deze bij frequent voor. Het meest opvallende aspect daarbij is dat de kattenstaartbij ook op een groep kattenstaartplanten voorkomt die vrijwel in het centrum van Veenendaal recent (2009) als vaste plant zijn toegepast.
De kattenstaartbij is in hoofdzaak een soort van het rivierengebied en beekdalen in Zuid-Nederland. Daarbuiten wordt de kattenstaartbij schaars waargenomen. Het is daarom opmerkelijk dat deze bij zo talrijk in Veenendaal voorkomt.

Het gaat dus gelukkig niet slecht met alle bijen. De kattenstaartbij die sinds 2000 duidelijk is toegenomen en zich in Veenendaal ook als stadsbij heeft gepromoveerd, is daar een voorbeeld van.

"Het succes van de kattenstaartbij in Veenendaal is in hoofdzaak toe te schrijven aan het ecologisch beheer van de oevers. Het sleutelwoord voor het bevorderen van wilde bijen is daarom ecologisch groenbeheer" aldus Arie Koster, initiatiefnemer van de bijenhelpdesk.

Lees meer over Veenendaal en de kattenstaart bij in de Veenendaalse krant.

donderdag 29 juli 2010

Fleur de Bij


Fleur de Bij neemt je mee op een gevleugeld avontuur: in opdracht van haar Bijenkoningin gaat zij op zoek naar hulp voor haar bijenvolk. Op haar reis ontmoet zij vele nieuwe vrienden, met én zonder vleugels! Lukt het Fleur om hulp te vinden voor haar bijenvolk....?

In dit boek maken kinderen kennis met het nijvere bijenvolk. Het is een leerzaam en vrolijk boek, vol tips voor kinderen die zelf vanuit hun achtertuin of balkon de bijen willen helpen bij hun belangrijke taken. Fleur de Bij komt dit najaar uit bij uitgeverij Openbook in samenwerking met de Bijenstichting en is geschreven in het kader van het Jaar van de Biodiversiteit.

In ieder boek zit een zakje bijvriendelijk bloemenzaad, om te zaaien zodat de bijen geholpen worden om hun voedsel te vinden. Wanneer je een boek bestelt steun je direct de Bijenstichting met 1 euro.

Bestel jouw exemplaar van Fleur de Bij via info@openbook.nu of info@bijenstichting.nl en mail ons je naam, adresgegevens + het aantal boeken.

Titel: Fleur de Bij ontvangt een brief van de koningin
ISBN: 978-90-814138-3-1
Prijs: E14,95 exclusief verzendkosten
Formaat: 21 x 21 cm
Inhoud: 48 pagina's, full-colour, eco-printed op FSC papier
Bindwijze: hardcover, gebonden met geel garen
voor: kinderen van 6 tot 10 jaar
verschijnt: september 2010

dinsdag 27 juli 2010

Bedrijfsleven loopt niet warm voor biodiversiteit

Beursgenoteerde bedrijven hebben weinig aandacht voor biodiversiteit. Dit blijkt uit de analyse van 59 aandeelhoudersvergaderingen die door de VBDO zijn bezocht dit jaar.
Slechts 7 van de 59 onderzochte AEX-genoteerde bedrijven besteden expliciet aandacht aan biodiversiteit. Een verontrustende conclusie uit de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen-analyse van de VBDO.

Lees meer op wereldburgers.tv

maandag 26 juli 2010

Biodiversiteit: van LEVENsbelang!Het is een bekend verhaal: de kanarie in de kolenmijn. Als de kanarie dood ging dan wisten de mijnwerkers dat er dodelijke gassen aanwezig waren en was er hopelijk nog tijd genoeg om te vluchten en hun leven te redden. Zo is het ook met dieren en planten met wie we het levensweb delen. Sommige planten en/of dieren kunnen ons op tijd waarschuwen dat onze gezondheid in gevaar is. Toch schijnt het zo te zijn, volgens E.O. Wilson, een van de meest hedendaagse en vooraanstaande biologen, dat er weinig of minstens te weinig aandacht is voor de verbinding tussen het ons omringende milieu en de menselijke gezondheid.

In dit Jaar van Biodiversiteit zijn we over het algemeen goed op de hoogte van de effecten van toxische stoffen, vervuiling, de verwoesting van bossen en het daarmee verdwijnen van de grondstoffen voor medicijnen. Het regenwoud is immers de grootste apotheek ter wereld.
Nu wordt vastgesteld dat er te weinig aandacht is voor het samenspel tussen biodiversiteit en menselijk welzijn. Het huidige wereldbeeld waarvan wordt uitgegaan is, dat gezondheid iets is van de menselijke soort alleen, met uitzondering dan van de invloed van sommige huisdieren of vee. Die kunnen onze gezondheid beïnvloeden, maar de rest van de soorten staan daar buiten.

Het handhaven van de biodiversiteit echter, is van groot belang voor de gezondheid van de mensen. Het verlies aan biodiversiteit en het uitsterven van de soorten en alles wat er mis gaat met de management van ecosystemen in de wereld, heeft een grote invloed op het verspreiden bijvoorbeeld van besmettelijke ziekten.

Wij mensen blijven afhankelijk voor leven en welzijn van een zo groot en divers mogelijk web van levende soorten. We zweven niet boven de biosfeer in een of ander spiritueel of technisch wetenschappelijke sfeer of planeet. Het leven is in ons en om ons heen.

Het is en blijft van het grootste belang om alle aandacht te geven, aan het behouden van de biodiversiteit. Wij mensen maken deel uit van alles wat leeft en onze gezondheid en ons welzijn hangt af van de samenhang en het welzijn alle leven en niet van enkele soorten. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat op het moment elk jaar een half miljard mensen getroffen worden door malaria en dat op zijn minst een miljoen mensen er aan zullen sterven, meest kinderen onder de vijf jaar, de meeste in Afrika. Dat is meer dan twee keer zo veel dan een generatie geleden! Een goed voorbeeld van de samenhang tussen menselijke gezondheid en biodiversiteit.

Over dit onderwerp is een belangwekkend boek verschenen. Meer dan 500 wetenschappers over de hele wereld hebben er aan bijgedragen en onderzoek voor gedaan.

Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity, Eric Chivian, oprichter en directeur van Center for Health and the Global Environment, Harvard Medical School, and Aaron Bernstein.
ISBN : 9780195175097

Bron: Resurgence Magazine, nr. 261, pag. 10-13
Deze blog is van Elly Verrijt

zondag 25 juli 2010

Groen is het nieuwe zwart


Om de waarde van biodiversiteit voor de samenleving te benadrukken en om de overgang naar een duurzame (mode)economie te stimuleren, organiseert Amsterdam International Fashion Week daarom samen met het ministerie van LNV een ontwerpwedstrijd. De prijsvraag 'The Green Fashion Competition' staat open voor iedereen en wil deelnemers stimuleren op een maatschappelijk verantwoorde wijze na te denken over ondernemen binnen de mode-industrie.

Deelnemers aan de prijsvraag moeten twee duurzame outfits bedenken, maar ook een businessplan schrijven waaruit blijkt hoe de beoogde modeonderneming bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. Acht finalisten krijgen elk 1250 euro om een ontwerp uit te voeren, de eerste prijs van de wedstrijd is 25.000 euro. De inschrijving sluit op 13 september 2010, de prijsuitreiking vindt plaats tijdens de volgende Amsterdam International Fashion Week van 24 tot en met 31 januari 2011.

Meedoen? Schrijf je hier in.

vrijdag 23 juli 2010

Wilde plannen? Dien ze in voor 1 augustus

Plannen om de biodiversiteit voor buurt of bedrijf te versterken èn er lol van te hebben, kunnen nog tot 1 augustus worden ingediend. Dat is namelijk de deadline voor de prijsvraag Wilde Weelde, uitgeschreven door NCB Naturalis, gemeente Leiden en Milieudienst West-Holland. Om de winnende ideeën uit te voeren, stellen gemeente Leiden en Fonds1818 elk een bedrag van € 20.000,- ter beschikking. De prijzen worden uitgereikt tijdens de eerste avond van het festival Life Live, dat plaatsvindt op 3 en 4 september in de tuin voor Naturalis.

€ 40.000,- prijzengeld
Nog tot 1 augustus kunnen inwoners en bedrijven van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude hun ideeën indienen via www.leiden.nl/wildeweelde. Daar is ook meer informatie te vinden over de prijsvraag, criteria en ideeën ter inspiratie.
Gemeente Leiden en Fonds1818 stellen elk een bedrag van € 20.000,- beschikbaar om de winnende plannen uit te voeren. Er is een categorie bedrijven en instellingen en een categorie particulieren.

Festival Life Live
De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens de eerste avond van het festival Life Live, dat plaats-vindt op vrijdag 3 en zaterdag 4 september in de tuin voor Naturalis. Een zomeravondfestival vol mu-ziek, film, eten, drinken en verrassingen. Het voorlopige programma is te vinden op www.naturalis.nl/biodiversiteitsjaar.

Met meer verschillende soorten planten en dieren krijgt de regio niet alleen een mooie, groene uitstraling, het wordt er ook gezonder leven en werken.
Biodiversiteit kan goed zijn voor de bedrijfsvoering. Het juiste groen in de omgeving kan bijvoorbeeld energie besparen en wateroverlast voorkomen. Verder werken werknemers efficiënter en voelen klan-ten zich beter in een groene omgeving. Bij plannen voor de prijsvraag Wilde Weelde valt te denken aan groene daken met weelderige lunchplek, groene muren met nestgelegenheid voor vogels of aan een helofytenfilter met een visplek. Ook plannen voor trimbossen en streekproducten in de bedrijfskantine dingen mee.

Een plan van particulieren voor de buurt kan bijvoorbeeld zijn om een braakliggend terrein te beplan-ten. Eetbare speeltuinen, bloemplukbermen, natuurfoto’s in de straat, een streekproductenafhaalpunt … De deskundige jury, bestaande uit o.a. een bioloog, een milieukundige en een econoom, kijkt uit naar de plannen.

Wilde Weelde is tot stand gekomen via het Biodiversiteitsactieplan Lekker Groen in en om Leiden van Milieudienst West-Holland, gemeente Leiden en Provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie hier-over, kijk op www.mdwh.nl onder het kopje biodiversiteit.

donderdag 22 juli 2010

Nieuw: De biodiversiteitsmeter!In samenwerking met de gemeente De Bosch en het Europees Centrum voor Natuurbehoud (ECNC) ontwikkelde Grontmij de zogenaamde biodiversiteitsmeter.
De biodiversiteitsmeter laat zien hoe het met de biodiversiteit in een gebied is gesteld. Als je dat weet,is het meteen duidelijk of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.De biodiversiteitsmeter helpt effectieve maatregelen te nemen ter stimulering van biodiversitei, hij betrekt de mensen in de directe omgeving bij biodiversiteit en is eenvoudig in bestaande projecten toepassen.

Onthulling biobarometer
De gemeente Den Bosch doet veel aan biodiversiteit, onder meer door de realisering van de Groene Delta. In de vinex-locatie Landgoed Haverleij onthulde wethouder Bart Eigeman gisteren de eerste Biodiversiteitmeter die werd geplaatst nabij het kruispunt De Bellaard - Holterveste. Ook reikte de wethouder een aantal groene handdrukken uit aan burgers die zich inzetten voor de biodiversiteit in Den Bosch.

Veldwerk
Voorafgaand aan de onthulling gingen ruim 50 leerlingen van de Antonius Abt School in Den Bosch samen met 3 ecologen van Grontmij en een ecoloog van de gemeente op pad om insecten en planten in het gebied te inventariseren. Er zijn water- en landinsecten gevangen en de vegetatie is onderzocht. Tijdens de inventarisatie is zijn veel leuke soorten waargenomen zoals Kleine vuurvlinder, Vuurlibel en is zelfs een nieuw soort voor het gebied ontdekt, de beschermde Kleine Modderkruiper. Op deze manier probeert de gemeente jongeren te betrekken bij de biodiversiteit in Den Bosch.

Ook een Biodiversiteitsmeter voor uw project?
De biodiversiteitsmeter is beschikbaar voor projecten die een extra bijdrage leveren aan biodiversiteit. Op onze vernieuwde pagina www.grontmij.nl/biodiversiteit vind je informatie over de producten en diensten die Grontmij aanbiedt. Ook lees je hier hoe jouw project kan bijdragen aan biodiversiteit.

vrijdag 16 juli 2010

Airbus vliegt met biodiversiteitslogo!Airbus gebruikt zijn wereldwijde bereik om de VN te ondersteunen in het Jaar van de Biodiversiteit. Rainer Ohler, SVP Public Affairs & Communications zei hierover: "De luchtvaartsector blijft bezig met het tackelen van de twee procent die het bijdraagt aan C02-uitstoot. We willen ook onze steun uitdragen aan de mensen die proberen de andere 98% uitstoot te verminderen. Als we duurzaam kunnen gaan vliegen, hoeft de groei van het luchtverkeer niet los te staan van milieubescherming. Airbus draagt graag zijn steentje bij aan het uitdragen van deze boodschap"De A380 zal het logo blijven uitdragen gedurende 2010, ook omdat de A380 het voornemen van de luchtvaartindustrie symboliseert om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

donderdag 15 juli 2010

Bescherm bedreigde diersoorten met je aankoop!Nog een leuk kraamcadeautje nodig? En wil je dat het ook verantwoord is?
Met de aankoop van een kledingstuk van Animal Tails weet je zeker dat kindjes niet alleen een 100% organic en fair trade kledingstuk draagt, maar ook dat een percentage van de opbrengst naar fondsen gaat die bedreigde diersoorten proberen te beschermen!

Het merk Animal Tails vraagt aandacht voor bedreigde diersoorten door op elk kledingstuk een van de bedreigde diersoorten uit te beelden: de ijsbeer, de Aziatische olifant, de walvis en meer.

Animal Tails is een Brits merk dat in Nederland en België uitsluitend bij Musjes.com verkocht wordt. De collectie bestaat uit jumpsuits met lange mouwen en summersuits met korte mouwen en pijpjes en bijpassende mutsjes.

maandag 12 juli 2010

Europese jongeren verenigen zich voor biodiversiteit
Wat betekent biodiversiteit voor ons? De variatie aan plantsoorten, diersoorten en ecosystemen in de wereld is niet alleen voor veel mensen van grote emotionele en culturele waarde, diversiteit zorgt er ook voor dat onze omgeving beter is opgewassen tegen veranderingen en draagt zo bij aan onze veiligheid en gezondheid. Biodiversiteit daalt de laatste jaren 1000x sneller dan natuurlijk. Dit heeft effect op onze omgeving, ons voedsel, ons klimaat, onze economie en dus op onze toekomst. Vooral voor jongeren is dit een schrikbarende gewaarwording. Hoeveel biodiversiteit hebben we nog in 2050? Hebben de beleidsmakers van nu wel oog voor een toekomst die zij misschien niet meer zullen meemaken?
De EU heeft zich in 2002 ten doel gesteld het verlies van biodiversiteit in Europa stop te zetten tegen 2010. Dit is niet gelukt. Sterker nog, het verlies is niet eens geremd. Dit jaar heeft de EU zich weer een ambitieus doel gesteld: het stopzetten van het verlies en waar mogelijk het herstellen van biodiversiteit in Europa en het remmen van het verlies in de rest van de wereld tegen 2020.
Om deze afspraak te waarborgen en de EU te laten zien dat jongeren willen dat de bescherming van biodiversiteit een hoge prioriteit krijgt, kwamen in juli 150 jongeren uit 35 Europese landen bij elkaar in België tijdens de ‘European Youth Perspective Conference on Biodiversity’ (YouPEC 2010). Vele sprekers kwamen vertellen over biodiversiteit in Europa en het beleid hieromheen, en de jongeren kregen vaardigheidstraining om biodiversiteit in hun eigen land onder de aandacht te brengen.
Op 5 juli organiseerden de jongeren een actie in Brussel om biodiversiteit op de kaart te zetten. Elke deelnemer hield een ballon vast die een unieke soort of ecosysteem in Europa symboliseerde. Om hun zorgen over het snelstijgende verlies van biodiversiteit te laten zien lieten ze de ballonnen niet wegvliegen, maar werden ze overhandigd aan eurocommissaris voor milieu Janez Potočnik. Hiermee wilden ze de Brusselse politici laten zien dat zij biodiversiteit in de hand hebben en dat jongeren willen dat zij actie ondernemen.
Europese jongeren willen dat de politiek nú actie onderneemt en hebben een declaratie opgesteld met waardevolle suggesties om de sterke nieuwe doelstellingen rond biodiversiteit te halen en biodiversiteit hoog op de internationale agenda te zetten.
Wij zijn biodiversiteit!

Lees hier de executive summary van de YouPEC 2010 declaratie.

Sophie Buchel is voorzitter van het landelijk studentennetwerk Morgen dat zich inzet voor een duurzame levensstijl en duurzame bedrijfsvoering aan de universiteit en hogeschool. Morgen werkt samen met studenten aan vraagstukken voor duurzame ontwikkeling in zowel studie als dagelijks leven. Duurzame ontwikkeling gaat over hier en nu, met het oog voor daar en morgen.

Sophie bezocht begin deze maand in Geel de YouPEC. 150 jonge Europeanen kwamen daar samen om te leren over biodiversiteit en om van gedachten te wisselen. Voor de coalitie biodiversiteit schreef ze deze blog

donderdag 8 juli 2010

10 en 11 juli: eerste Landelijke Open Imkerijdag

Het tweede weekend van juli is de eerste Landelijke Open Imkerijdag. Al meer dan tweehonderd individuele imkers of lokale verenigingen hebben zich aangemeld. Zij stellen op zaterdag 10 of op zondag 11 of het hele weekend hun bijenstal open om bezoekers te laten kennismaken met de bijenhouderij.

Het doel van de dag is een kijkje in de keuken van een imker te geven. Bijenhouden is een zeer boeiende bezigheid met veel raakvlakken met de natuur. Het is vooral een bezigheid waar de meeste mensen geen weet van hebben: wat is een imker en wat bezielt hem of haar om met die bijen bezig te zijn?

Tijdens de Landelijke Open Imkerijdag kunnen bezoekers zelf ervaren wat het is om imker te zijn. Bijvoorbeeld door met een bijenkap op in het bijzijn van een imker een bijenkast open te maken en te zien hoe prachtig een bijenvolk, met een koningin in hun midden, functioneert. Zelf honing uit bijenraten slingeren behoort ook tot de mogelijkheden of een eigen honingpot vullen met het vloeibare goud.
Omringd door de geur van was en honing kunnen bezoekers antwoord krijgen op tal van vragen, zoals wat het verschil is tussen honingbijen, wespen en hommels, waarom bijen zo nuttig zijn voor onze voedselvoorziening of wat je ervoor moet doen om zelf imker te worden.

Welke imkers deelnemen aan de Landelijke Open Imkerijdag en waar die zich bevinden, is te vinden op de website van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging: www.bijenhouders.nl

vrijdag 2 juli 2010

100 euro voor biodiversiteit


Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan met biodiversiteit in je eigen omgeving. Leg een geveltuintje aan, maak een bijenhotel of zorg voor een vogelvriendelijke tuin. Maar biodiversiteit is natuurlijk meer dan ‘groen'. Je zorgt voor biodiversiteit als je je mobiele telefoon niet na een jaar inruilt voor een nieuwe. En als je seizoensproducten koopt, die het liefst ook uit de streek komen. Laat IVN weten hoe jij je inzet voor biodiversiteit en maak kans op een Vivara-pakket ter waarde van €100,-.

Doe mee!
Ga naar www.ivn.nl/wedstrijd en stuur ons jou tip, foto, verhaal, link of filmpje en laat IVN zien hoe jij je inzet voor biodiversiteit.