maandag 26 juli 2010

Biodiversiteit: van LEVENsbelang!Het is een bekend verhaal: de kanarie in de kolenmijn. Als de kanarie dood ging dan wisten de mijnwerkers dat er dodelijke gassen aanwezig waren en was er hopelijk nog tijd genoeg om te vluchten en hun leven te redden. Zo is het ook met dieren en planten met wie we het levensweb delen. Sommige planten en/of dieren kunnen ons op tijd waarschuwen dat onze gezondheid in gevaar is. Toch schijnt het zo te zijn, volgens E.O. Wilson, een van de meest hedendaagse en vooraanstaande biologen, dat er weinig of minstens te weinig aandacht is voor de verbinding tussen het ons omringende milieu en de menselijke gezondheid.

In dit Jaar van Biodiversiteit zijn we over het algemeen goed op de hoogte van de effecten van toxische stoffen, vervuiling, de verwoesting van bossen en het daarmee verdwijnen van de grondstoffen voor medicijnen. Het regenwoud is immers de grootste apotheek ter wereld.
Nu wordt vastgesteld dat er te weinig aandacht is voor het samenspel tussen biodiversiteit en menselijk welzijn. Het huidige wereldbeeld waarvan wordt uitgegaan is, dat gezondheid iets is van de menselijke soort alleen, met uitzondering dan van de invloed van sommige huisdieren of vee. Die kunnen onze gezondheid beïnvloeden, maar de rest van de soorten staan daar buiten.

Het handhaven van de biodiversiteit echter, is van groot belang voor de gezondheid van de mensen. Het verlies aan biodiversiteit en het uitsterven van de soorten en alles wat er mis gaat met de management van ecosystemen in de wereld, heeft een grote invloed op het verspreiden bijvoorbeeld van besmettelijke ziekten.

Wij mensen blijven afhankelijk voor leven en welzijn van een zo groot en divers mogelijk web van levende soorten. We zweven niet boven de biosfeer in een of ander spiritueel of technisch wetenschappelijke sfeer of planeet. Het leven is in ons en om ons heen.

Het is en blijft van het grootste belang om alle aandacht te geven, aan het behouden van de biodiversiteit. Wij mensen maken deel uit van alles wat leeft en onze gezondheid en ons welzijn hangt af van de samenhang en het welzijn alle leven en niet van enkele soorten. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat op het moment elk jaar een half miljard mensen getroffen worden door malaria en dat op zijn minst een miljoen mensen er aan zullen sterven, meest kinderen onder de vijf jaar, de meeste in Afrika. Dat is meer dan twee keer zo veel dan een generatie geleden! Een goed voorbeeld van de samenhang tussen menselijke gezondheid en biodiversiteit.

Over dit onderwerp is een belangwekkend boek verschenen. Meer dan 500 wetenschappers over de hele wereld hebben er aan bijgedragen en onderzoek voor gedaan.

Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity, Eric Chivian, oprichter en directeur van Center for Health and the Global Environment, Harvard Medical School, and Aaron Bernstein.
ISBN : 9780195175097

Bron: Resurgence Magazine, nr. 261, pag. 10-13
Deze blog is van Elly Verrijt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten