maandag 30 augustus 2010

Vreemde krekel nieuw voor Nederland
Insectenonderzoeker Jaap Bouwman hoorde op 19 augustus een vreemd geluid langs het spoor bij Ede-Wageningen. Hij kent de Nederlandse sprinkhanen en krekels goed, maar dit was iets wat hij nog nooit gehoord had. Na enig speurwerk kwam hij erachter dat het Eumodicogryllus bordigalensis was, een soort die nog nooit eerder gevonden is in ons land.

De soort is vooral algemeen in Zuid-Europa, maar wordt de laatste jaren steeds vaker in noordelijke streken aangetroffen. Zo zijn er inmiddels diverse vindplaatsen in Duitsland en Tsjechië, steeds op spoorwegterreinen. Als Nederlandse naam wordt daarom spoorkrekel voorgesteld.

Het is nog onduidelijk hoe de krekel zich verspreidt. De meeste literatuur gaat uit van passieve verspreiding met treinen, maar de jonge dieren hebben vleugels waarmee ze goed kunnen vliegen. Mogelijk verspreiden ze zich (deels) ook op natuurlijke wijze. Na enkele dagen werpen ze de vleugels af.

Enkele weken geleden werd de kiezelsprinkhaan al nieuw voor Nederland gevonden, ook al op spoorwegterreinen. De laatste jaren zien we steeds meer zuidelijke sprinkhanen en krekels naar het noorden oprukken. Deze dieren zijn erg warmteminnend en de hogere temperaturen spelen daarom ongetwijfeld een rol bij deze ontwikkeling.
Tot nu toe zijn er alleen geluidsopnames beschikbaar. De diertjes zelf zijn moeilijk te vinden. De komende tijd zal nader onderzoek plaatsvinden op de vindplaats.

EIS-Nederland houdt zich aanbevolen voor verdere waarnemingen van de spoorkrekel. Deze kunnen worden doorgegeven aan eis@ncbnaturalis.nl.

woensdag 25 augustus 2010

Groenemaand.nl voor een actieve nazomer


De gehele maand september staat Nederland in het teken van de Groene Maand. Een campagne die aandacht vraagt voor de natuur en het Nederlandse landschap. Hiervoor is de website www.groenemaand.nl gelanceerd met daarop honderden groene activiteiten en natuurexcursies.

Groene Maand
De Groene Maand wordt jaarlijks in september georganiseerd door een groot aantal organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landbouw en recreatie. Doel is om een zo groot mogelijk publiek te enthousiasmeren om naar buiten te gaan. Tijdens deze 11e editie van de Groene Maand worden er in het hele land groene activiteiten georganiseerd. Vaak gratis, uniek en kleinschalig. Wandelingen, fiets- en speurtochten, rondleidingen, kinderactiviteiten, tentoonstellingen en themalezingen, meestal onder leiding van een natuurgids. De campagne is een initiatief van IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie.

Wilt u weten wat er bij u in de buurt te doen is? Neem dan eens een kijkje via de activiteitenzoeker en selecteer op datum of provincie.

Beleef Buiten!
Met de slogan Beleef Buiten! wordt dit jaar ook aandacht gevraagd voor de natuurbeleving door kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen van nu 50% minder in de natuur spelen dan twintig jaar geleden. Dit komt onder andere door de verstedelijking, maar de computer en tv spelen hierin ook een grote rol. Kinderen horen te bewegen. En hierbij is de natuur van vitaal belang!

Een greep uit alle activiteiten:

Voor de kleine natuurdetectives: Ga naar wild speuren op de Veluwe, snorkelen, strandjutten of kajakvaren op de Oosterschelde. Of een insectenhotel bouwen, een avondwandeling maken of rogge dorsen en appels plukken.

Voor de wandelaars is er veel te zien en beleven tijdens duinwandelingen en natuurspeurtochten. Vogels of vleermuizen spotten of ontdek al wandelend een van de vele landgoederen die Nederland rijk is.

Voor de nieuwsgierige mens zijn er tentoonstellingen en lezingen onder andere over het thema Biodiversiteit en natuurvriendelijk tuinieren. Maak kennis met een egelopvang of met het nachtleven van de das.

Creatief? Wandel door een verhaal van de verteltuin of ga groen schilderen of schrijven. Geniet van theater, muziek en een proeftuin tijdens het Groeneveldfestival.

Een weekendje weg... Ook dat kan! Zo is er een natuurweekend op het Ketelmeer en organiseert de Waddenvereniging een waddenwerkweekend.

zaterdag 21 augustus 2010

Natuurrijke tuin

28 augustus staat de tentoonstelling De Natuurrijke Tuin in de Botanische Tuin, Poortlandplein 6 te Delft. Deze tentoonstelling is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland ter gelegenheid van het jaarthema de Natuurrijke Tuin. De tentoonstelling De Natuurrijke Tuin gaat uit van de twee basisbehoeften van een gemiddelde bewoner om een tuin te hebben; privacy en weinig onderhoud; de tentoonstelling laat daarvan voorbeelden hoe je een tuin aantrekkelijker kunt maken voor de bewoners en de natuur.

Dit jaarthema is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. Met dit thema wil de KNNV bewoners en bedrijven stimuleren om hun tuin zo in te richten dat er een grotere plek is voor de natuur, denk aan egels, vogels, vlinders, de honingbij, solitaire bijen.

De openingstijden van de Botanische Tuin zijn:
maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:00 uur
zaterdag 10:00 – 16:00 uur
zondag (juni, juli en augustus) 12:00 – 16:00 uur

maandag 16 augustus 2010

Doet u mee met de Noordzee?

Het project ‘Duik de Noordzee schoon’ is inmiddels 2 seizoenen in volle gang. Nu komt er een compleet boek over (de functie van) wrakken in de Noordzee. Het is geen gedetailleerd wetenschappelijk feitenboek, maar een boek vol inspiratie en schoonheid met zeer hoge kwaliteit foto’s (van Cor Kuyvenhoven en Peter Verhoog) en levendige tekst over de wrakken in de Noordzee (van Annet van Aarsen) vanuit een zeer ervaringsgericht perspectief. Iedereen die een bijdrage levert aan het boek duikt in de Noordzee of heeft in het verleden in de Noordzee gedoken. Bij dit boek leveren we een DVD met een film van Klaudie Bartelink die in november in première gaat op het North Sea Film Festival.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 1 december voor organisaties en bedrijven en op 10 december voor de losse verkoop. Het boek kan gemaakt worden doordat we veel input krijgen van betrokken professionals. Met hen en de mensen die zich op welke wijze vrijwillig inzetten of betrokken voelen bij ons project willen we dit boek delen. Hoe? Je zou het boek als kerst- of relatiegeschenk kunnen aanschaffen. Op één van de eerste pagina’s willen we ruimte inlassen voor het hoofdstuk ‘in samenwerking met’. Dat past meer bij onze instelling dan achterin het boek ‘Met dank aan’. Bovendien komt de marge die we hebben op het boek volledig ten goede aan het project.

Bij afname van 50 boeken geven wij een korting van 10% en plaatsen wij een logo of naam. Bij de afname van 100 boeken geven wij 15% korting en stellen wij een kwartpagina ter beschikking voor een logo met een korte beschrijving. Wel onder voorwaarde dat we vóór 15 september het logo (en tekst) aangeleverd krijgen. Ook geven we korting aan degene die het boek vóór 1 oktober a.s. bestellen. Op het bestelformulier staat alles helder beschreven.

Meer info? mail info@duikdenoordzeeschoon.nl

maandag 9 augustus 2010

Slimme uilen


Op de website slimme uilen staat een werkboek over biodiversiteit vanaf vandaag. De maakster stelt het voor iedereen beschikbaar om te downloaden. De antwoorden kunnen worden aangevraagd bij haar via de mail.Het werkboek is een basis voor scholen om meer mee te gaan doen, hopelijk zal dit gaan gebeuren.

De link waar meer informatie te vinden is: http://www.slimme-uilen.nl/werkboeken.html

vrijdag 6 augustus 2010

Aandacht voor Oceanen op SAIL Amsterdam 2010SAIL Amsterdam is het grootste, gratis toegankelijke publieksevenement van Nederland.Het hart van SAIL wordt gevormd door de indrukwekkende vloot van Tall Ships, varend erfgoed, moderne schepen, marineschepen en replica’s. Daarnaast vindt er een dagelijks wisselend programma plaats van allerlei culturele en sportieve activiteiten. Het thema van 2010 is: een nautische ontmoeting tussen verleden, heden en toekomst.
SAIL Amsterdam 2010 vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus 2010 op en rond het IJ.

Voor iedereen die wil weten wat er zich afspeelt ónder de kiel van schepen, is er tijdens SAIL ook ruim aandacht voor oceanen:

Ocean Experience
In Club PANAMA kun je kijken naar een 30 minuten durende show over de rijkdommen en mysteries van oceanen. De duizelingwekkende beelden van ruim honderd topfotografen en filmmakers uit de hele wereld nemen de bezoeker ook mee naar Bonaire.
De show laat niet alleen zien hoe mooi oceanen zijn, maar ook wat zij voor de mens betekenen en wat we kunnen doen om ze te beschermen. De Ocean Experience wordt begeleid door de Londense band Kerr.
Gratis.Vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus om 14:00 en 16:00 uur.
Aanmelden: sail@antinea-foundation.org

Safe Haven for Children
Zaterdagochtend fungeert de theaterzaal van PANAMA als Safe Haven for Children. Speciaal voor kinderen is er van 10:00 tot 12:00 uur een kleurwedstrijd. Iedereen wint, want de kleurplaten worden meteen op Facebook geplaatst. De tien mooiste gaan mee naar China om daar tijdens de UNESCO Oceans Conference te laten zien aan de wereldleiders. Een aantal van hen moet nog overtuigd worden dat oceanen de moeite waard zijn. Om ouders zoet te houden wordt de Ocean Experience vertoond, maar dan zonder band.


Rondleiding op onderzoeksschip Fleur de Passion

Vlakbij club PANAMA ligt aan de kade het onderzoeksschip de Fleur de Passion. Dit 33 meter lange zeilschip diende in de Tweede Wereldoorlog nog als bevoorrader van onderzeeboten. Nu fungeert het echter als wetenschappelijk station voor wetenschappers die tijdens de tien jaar durende Changing Oceans Expeditie onderzoek doen naar de belangrijkste zeegebieden van de wereld. Vlak voor SAIL doen ze dat in de Waddenzee. Aan boord: een kleine expositie over de geschiedenis van het schip en wetenschappers die vragen beantwoorden.


Win een week mee op expeditie

Op en rond de Fleur de Passion lopen vrijwilligers met een flyer waar een prijsvraag op staat. Wie het juiste antwoord geeft, maakt kans op een week mee op de Changing Oceans Expeditie in de wateren van Frankrijk, Engeland, Tunesie of op de Rode Zee. Kijk dus uit naar de vrijwilligers in witte T-shirts met de tekst Changing Oceans!

SEA ME! foto actie
Wie ook wil laten zien dat oceanen belangrijk zijn, kan zich bij de Fleur de Passion laten fotograferen voor de actie SEA ME! De foto’s worden dezelfde dag nog op Facebook geplaatst. Ze worden ook verwerkt tot een digitale mozaïek die in september op de UNESCO Oceanen conferentie in China wordt gepresenteerd. Je laat je zien aan de wereldleiders.

dinsdag 3 augustus 2010

Congres over belang van biodiversiteit voor de economie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert samen met het interdepartementale programma Biodiversiteit, het NERN (The Netherlands Ecological Research Network), het IUCN-NL (International Union for Conservation of Nature - Nederland) en Artis in het Jaar van de Biodiversiteit op 23 en 24 november 2010 een congres onder de werktitel 'Biodiversity, opportunities for new economics' in Artis in Amsterdam. De organisatoren willen samen met het bedrijfsleven en wetenschappers het belang van biodiversiteit voor de economie bespreken.

Aan het interdepartementale programma Biodiversiteit nemen naast het ministerie van LNV de ministeries van VROM, BUZA/OS deel. Op het congres stellen diverse (inter)nationale sprekers de vraag centraal welke concrete aangrijpingspunten er zijn om de ecologische voetafdruk van Nederland te verkleinen en het bedrijfsleven meer biodiversiteitneutraal te laten produceren. Daarbij zal ook worden gekeken naar het economisch belang van biodiversiteit en de besluitvorming van overheid, consument en bedrijven. Ook zal men ingaan op de beschikbaarheid van groene grondstoffen op lange termijn, het innovatief gebruik van biodiversiteit door het bedrijfsleven en de samenhang tussen economische en ecologische modellen. Naast het plenaire deel van het congres worden bovengenoemde thema's verder uitgediept in panelsessies. Aan het slot van het congres discussiëren de aanwezigen met de minister van LNV over de vraag welke concrete stappen partijen kunnen zetten voor een overgang naar een duurzame economie, waarin de diensten die biodiversiteit de samenleving kan leveren optimaal worden gebruikt.

De heer P. Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Groep, de heer J. Zuidam, voormalig vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van DSM en voorzitter van de VNCI, de heer W. Ferwerda, algemeen directeur IUCN-NL, de heer H. Alders, voorzitter van de Task Force Biodiversiteit&Natuurlijke Hulpbronnen en de heer M. Scheffer, winnaar van de Spinozaprijs 2009 hebben hun deelname aan het congres toegezegd. Als dagvoorzitter treedt op Marjan Oudeman, onder andere voorzitter van de Energieraad, lid dagelijks bestuur van VNO-NCW en lid van het Innovatieplatform.