maandag 25 oktober 2010

congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe Economie’

Wil je een bijdrage leveren aan het toekomstig beleid dat de Nederlandse economie sterker maakt en biodiversiteit bevordert? Dan kunt je je kosteloos inschrijven voor het congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe Economie’. Op externe link: http://www.artis.nl/artis-academie/congres-biodiversiteit/ vindt u meer informatie

Het aantal soorten dieren en planten is de afgelopen jaren wereldwijd afgenomen. Dit is een slechte ontwikkeling omdat biodiversiteit essentieel is voor het leven op aarde. Ook voor onze economie heeft biodiversiteit een belangrijke betekenis. Om het Nederlandse bedrijfsleven sterker te positioneren en om ondernemers aan te moedigen op zoek te gaan naar nieuwe businessmodellen en bedrijfsvoeringen die leiden tot het behoud van biodiversiteit, wordt het congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe economie’ georganiseerd.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) nodigt ondernemers en wetenschappers uit om deel te nemen aan dit congres. Het congres wordt gehouden op 23 november 2010 en wordt georganiseerd door het ministerie van EL&I in samenwerking met het Interdepartementale Programma Biodiversiteit, IUCN Nederland, het Nederlands Ecologisch Research Netwerk (NERN) en Natura Artis Magistra.


Eën van de sprekers op het congres is Redmond O’Hanlon. De Britse schrijver en wetenschapper is een groot Darwinkenner en is onder andere bekend van het VPRO-televisieprogramma Beagle. Andere sprekers zijn Hans Alders (voorzitter Task Force Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen), Piet Moerland (voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Groep), Marten Scheffer (winnaar Spinozaprijs 2009), Jan Zuidam (voormalig vice-voorzitter Raad van Bestuur DSM en lid Task Force Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen) en Willem Ferwerda (algemeen directeur IUCN Nederland). Marian Oudeman (voorzitter Energieraad) is dagvoorzitter van het congres.
Uitkomsten

De uitkomsten van het congres worden ingebracht een high level bijeenkomst waar de top van het Nederlandse bedrijfsleven en wetenschap bij aanwezig is. Onder andere Alexander Rinnooy Kan (voorzitter Sociaal Economische Raad) en en Louise Vet (NERN) zullen deze high level bijeenkomst bezoeken. (De high level bijeenkomst wordt gehouden op 24 november en is alleen toegankelijk voor genodigden.

woensdag 20 oktober 2010

Warm winkelen met de Stoere VrouwenWaarom moet een winkeldeur eigenlijk zelfs met de winterkou open staan? Het levert geen extra klanten op. En wel hoge stookkosten. De StoereVrouwen trekken dit najaar glimlachend ten strijde om aandacht te vragen voor het stookgedrag van winkeliers.

6 november
Op 6 november aanstaande gaan de StoereVrouwen in heel Nederland in legerkleding en met roze pumps en baretjes de straat op en vragen winkeliers hun warmte binnen te houden. Winkeliers kunnen dit heel gemakkelijk doen door een luchtgordijn of een schuifdeur te plaatsen of simpelweg door de deuren te dicht te houden. Onder andere H&M, C&A, Bart Smit & Intertoys kunnen zich opmaken voor het leger. De steden waar de dames gaan marcheren zijn Amsterdam, Hilversum, Rotterdam, Haarlem, Arnhem, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Groningen en Zwolle.

StoereVrouwen
StoereVrouwen is een groeiende groep jonge vrouwen die zich inzetten voor natuur, mens en dier door op frisse, charmante doch onontkoombare wijze duurzaamheidsdilemma’s aan onder de aandacht te brengen. Vorig jaar deden ze dat met kooplegeracties tijdens de GroeneSintactie, in samenwerking met Oxfam Novib. Na deze actie hebben Lidl, C1000, Albert Heijn, HEMA en de Jumbo hun chocoladeletters deels of volledig Fair Trade gemaakt. Dit jaar is het doel dus om energieverbruik in winkelstraten terug te dringen.

weinig begrip
Steeds meer consumenten geven aan weinig begrip te hebben voor open winkeldeuren in de winter. Er wordt van mensen gevraagd wordt zuinig te zijn met energie; open deuren zijn niet meer van deze tijd!
StoereVrouwen voert actie samen met Het Klimaatverbond, een vereniging van gemeenten en provincies die vooroplopen in energie- en klimaatbeleid. Samen vragen zij aandacht voor de open deuren en gaan in gesprek met de winkelier. Een klimaatvriendelijke oplossing voor de winkelpui helpt niet alleen in de strijd tegen klimaatverandering, maar draagt ook bij aan een gezonde werkomgeving en bespaart de winkelier veel geld.
Uit een proef bij een DA-drogist in Amsterdam bleek dat men 43% op de verwarmingskosten kon besparen door een schuifpui gecombineerd met een luchtgordijn te plaatsen. Als het luchtgordijn alleen aan gaat als de deur open gaat, is de besparing het grootst. De klanten reageerden erg positief.

CSI Braakballen


Van 30 oktober tot en met 7 november wordt de pluisweek ‘Uilen en muizen CSI’ georganiseerd. Kinderen pluizen braakballen en gaan als ware crime scene investigators op zoek naar welk dier slachtoffer is geworden van de uilen. Er komt een landelijke kick-off tijdens de Nacht van de Nacht.

Het pluizen van een braakbal is voor kinderen (en volwassenen) een unieke ervaring die ze veel leert over hoe de natuur in elkaar zit.
Traditioneel wordt het in grotere groepen gedaan bijvoorbeeld in de klas of op het bezoekerscentrum.

Omdat zowel uilen als muizen nachtdieren zijn, sluit de pluisweek prima aan bij de Nacht van de Nacht die op 30 oktober met het verzetten van de klok, wordt gehouden. Dan gaat het licht op veel plekken uit en zijn er talloze nachtelijke activiteiten als eerbetoon aan de donkere nacht. De Nacht van de Nacht is een initiatief van Natuur en Milieu en de Milieufederaties.

woensdag 13 oktober 2010

'Overconsumptie vraagt om extra planeten'

Als de wereldwijde consumptie de komende 40 jaar niet afneemt, zijn in 2050 bijna drie planeten nodig om de wereldbevolking te onderhouden. Dat schrijft het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het Living Planet Report dat woensdag gepresenteerd wordt.

Volgens het WNF wordt sinds de jaren 70 jaarlijks meer hout uit bossen gekapt dan er teruggroeit en worden elk jaar meer vissen uit de oceaan gevist dan er worden geboren.
In 2007 had de aarde anderhalf jaar nodig om de natuurlijke reserves aan te vullen die de mens in een jaar tijd opgebruikte.
''Als we de aarde vergelijken met een jaarsalaris, dan hebben we in september ons hele loon voor dat jaar al gespendeerd", zei WNF-directeur Johan van de Gronden daarover.

Vooral arme landen met een rijke natuur lijden onder de wereldwijde consumptie. Volgens de 'Living Planet Index' van het WNF is de rijkdom aan tropische soorten sinds 1970 met 60 procent gedaald.
Door grootschalige houtkap verdwijnen leefgebieden en natuurlijke hulpbronnen van dieren, maar ook die van inheemse volken.

Om ervoor te zorgen dat de wereld in 2050 niet twee planeten hoeft te koloniseren, stelde het WNF vier milieuvriendelijke maatregelen op voor een Nederlandse bijdrage aan het afwentelen van dat onheilspellende scenario.

Ten eerste zou Nederland zich meer moeten toeleggen op de ontwikkeling en export van schone technologie. Met de ontwikkeling van schone technologie dringt Nederland de uitstoot van broeikasgassen terug, creëert het banen en versterkt het de kenniseconomie.

Ten tweede stelt het WNF een verandering van het consumptiepatroon van de Nederlander voor. Die zou bijvoorbeeld eens een verantwoord gevangen vis kunnen eten in plaats van een lap vlees.

Ten derde breekt het WNF een lans voor bewustzijn van de waarde van de natuur. Wat is bijvoorbeeld de economische waarde van een bij, die zorgt voor de verspreiding van stuifmeel in de fruitteelt?

Ten slotte doet Nederland er volgens het rapport goed aan duurzame productie en handel te stimuleren om zo de toevoer van grondstoffen te waarborgen.

© ANP

maandag 11 oktober 2010

No Impact Week


Op zondag 7 november 2010 start No Impact Week NL. Tijdens deze week word je uitgedaagd om stap voor stap te komen tot No Impact op het milieu.
Tijdens No Impact Week pas je je gedrag aan op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie & water. Als je je aanmeldt krijg je een handleiding waarin staat hoe het werkt; elke dag ga je een stapje verder. Ook kijk je hoe je de impact die je hebt op het milieu, kunt compenseren.

Elke verandering in je gedrag, hoe klein ook, heeft effect! Jij koopt iets niet, of je koopt iets anders, jij neemt groene stroom, jij pakt de fiets in plaats van een auto. Elke kleine verandering helpt.

No Impact Week NL start op zondag 7 november en eindigt op zondag 14 november. Vanaf 20 oktober kun je je aanmelden. Klik hier voor meer informatie.

Diplomaat met witte kont


den helder - Hoe zou hij zich voelen, de tapuit? Het vogeltje is 'benoemd' tot ambassadeur van Den Helder, maar toen dat belangrijke besluit werd genomen wisten maar heel weinig Helderse volksvertegenwoordigers hoe de tapuit er uit ziet en hoe hij klinkt.


CDA'er Willem Burggraaf had het beestje wel eens gezien tijdens een rondleiding in het Helderse natuurgebied. ,,Je moet heel goed kijken wil je ze zien. Ze hebben witte kontjes'', vertelde hij de raad. Hilariteit alom. Volgens Ben Reiff (VVD) zijn er binnen de familie tapuit verschillende soorten. ,,Die we hier hebben heeft een rode borst.'' Een andere volksvertegenwoordiger zocht op zijn laptop op internet naar een geluidsfragment van de tapuit. Tijdens de vergadering werd het getjilp via de geluidsinstallatie met de aanwezigen gedeeld.

De gloednieuwe 'diplomaat' resideert in de Helderse duinen. De groep, zo'n veertig broedende paartjes, is volgens GroenLinks de grootste populatie tapuiten in Nederland. Daarnaast fourageren grote aantallen tapuiten tijdens hun trek van en naar Afrika op diverse plekken in de marinestad. De gemeenteraad is het met Nel Dol van GroenLinks eens dat de tapuit in het kader van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Biodiversiteit als ambassadeur van Den Helder moet worden aangewezen. De gemeente kan er volgens de raad ook publicitair mee scoren.

dinsdag 5 oktober 2010

Gerbrandy geeft burgers stem op conferentie biodiversiteit

Eind oktober wordt in het Japanse Nagoya een internationale conferentie gehouden over een nieuwe biodiversiteitstrategie. Gerben Jan Gerbrandy lanceerde 1 oktober een wereldwijde Facebookcampagne en een online petitie "Stop biodiversity loss at Nagoya summit!" Zijn doel is om in de aanloop naar de top zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen, die hij zal overhandigen aan de belangrijkste onderhandelaars in Nagoya. “Als ik met duizenden steunbetuigingen naar Japan kan afreizen dan kunnen we de druk vergroten op de ministers van Milieu die daar bij elkaar komen. Dan voelen ze de hete adem van burgers in hun nek. De tijd van praten is namelijk voorbij wat mij betreft. Er moet echt iets gebeuren.”

concrete afspraken essentieel
De Nederlandse Europarlementariër maakt zich zorgen over de uitkomst van de conferentie. “In 2002 spraken de wereldleiders af dat het verlies aan biodiversiteit moest worden gestopt in 2010. In dit Internationale Jaar van de biodiversiteit blijkt het tegenovergestelde het geval. Het tempo waarmee de biodiversiteit afneemt, gaat alleen maar sneller. Het is essentieel dat er eind oktober in Nagoya concrete afspraken worden gemaakt en druk vanuit de samenleving kan daar een positieve bijdrage aan leveren. Ik kan als politicus de mensen een stem geven."

De petitie, een persoonlijk initiatief van Gerbrandy, is te vinden op Facebook: www.facebook.com/stopbiodiversityloss en www.ipetitions.com/petition/stopbiodiversityloss
Twitter: @Stopbiodiv_loss