donderdag 25 november 2010

Schmidt


Vandaag is mijn laatste werkdag voor de coalitie biodiversiteit. Ik wil mijn loopbaan hier graag afsluiten met een gedicht over biodiversiteit, van mijn favoriete schrijfster Annie MG Schmidt.

Biologie

"Oh juffrouw Beekman, was u maar ééncellig
Dan kon de liefde u niet zo veel schelen
Dan zoudt u zich gewoon in tweeën delen
Ik geef wel toe: het is niet zo gezellig
Maar heel erg praktisch. Zo'n ééncellig wezen
Hoeft nooit een ander wezen te aanbidden;
Het deelt zich op een dag pardoes doormidden.
U kunt dat immers in de boeken lezen.

Terwijl u met u veertienbiljoen cellen
Zo treurig in de lunchroom zit te wachten
O, juffrouw Beekman 't is al over achten
Hij komt niet meer. Hij had toch kunnen bellen?

Hij komt niet meer. En toch, hij zei zo stellig.
Oh juffrouw Beekman, was u maar ééncellig.

dinsdag 23 november 2010

Beagle-man spreekt over economische kansen biodiversiteit
Wie aan de Beagle denkt, denkt meteen aan de duidelijke bakkebaarden van Redmond O'Hanlon. Niet alleen is hij het boegbeeld van de Beagle, maar ook van biodiversiteit.
Vanavond spreekt hij in Artis over de economische kansen die biodiversiteit biedt.Duurzame exploitatie van groene grondstoffen, innovaties in de productieketen en nieuwe producten & diensten kunnen leiden tot een ecologisch verantwoorde economie. Deze andere, nieuwe manier om naar biodiversiteit te kijken is het onderwerp van het congres 'Biodiversiteit, kansen voor een nieuwe economie'.

Het congres 'Biodiversiteit, kansen voor een nieuwe economie' wordt georganiseerd in samenwerking met het interdepartementale programma Biodiversiteit, het Nederlands Comité van International Union for Conservation of Nature (IUCN NL), Netherlands Ecological Research Network (NERN) en Natura Artis Magistra. Vanaf 18.00 uur spreekt O'Hanlon in de Koningszaal van Artis.

maandag 22 november 2010

Stop de bladblazerIn de Hilversumse villawijk De Parken is een actie begonnen tegen bladblazers.
De actie 'Stop de Bladblazer' is gestart naar aanleiding van de enorme herrie die de bladblazer maakt als de buurman- of vrouw de tuin herfstbladvrij probeert te maken. Volgens de parkbewoners zien buurtbewoners hun tuin als een velengde van de woonkamer, met als gevolg veel maaien, blazen of snoeien.

Een belangrijker argument om het apparaat niet te gebruiken is dat de biodiversiteit uit de tuin verdwijnt. "Onder een boom ligt het wintervoer voor vogels, zoals beukenootjes en eikels. Die worden ook weggeblazen." Ook wijst men op het belang van het blad voor de boom zelf. "Het is humus voor de toekomst, met vocht en voedingsstoffen voor de boom. Ook de wormen eten het blad en zorgen voor de broodnodige mest voor de boom." Zonder dit voedsel en vocht is een boom ten dode opgeschreven, gaf Copijn aan in Vroege Vogels op Radio 1.

De oproep was om op zondag in elk geval geen lawaai te produceren. Bewoners hebben hier verschillend op gereageerd. Veel inwoners zijn het ermee eens maar er zijn uiteraard ook mensen die er minder positief op reageren. Desondanks is het zondag in De Parken momenteel al veel stiller!

Beluister de extra reportage hierover van Vroege Vogels

donderdag 18 november 2010

Buikharigen en beentasters in ‘De Nederlandse biodiversiteit'In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal.Nederland is het enige land ter wereld met een dergelijk uitgebreid naslagwerk van de complete biodiversiteit. Dit basisdocument is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die in natuur geïnteresseerd is. Het biedt daarnaast aanknopingspunten voor het opstellen van natuurbeleid en het uitvoeren van natuurbeheer.

Voor de telling doen alle soorten mee die sinds 1758 (het jaar waarin Linnaeus zijn boek Systema Naturae publiceerde) gedurende langere tijd in Nederland zijn voorgekomen. “Elk van deze soorten is uniek en heeft haar eigen bijzonderheden,” aldus de schrijvers. “Zo zijn we hand-in-handvliegende galmijten, stampvoetende stofluizen, slavenhoudende mieren en levendbarende dopluizen tegengekomen.”

Nederland is het eerste land dat een zo goed gefundeerd soortenaantal kan geven, maar het blijft een benadering. Vooral van veel eencelligen (zoals bacteriën) is onze kennis nog beperkt. Regelmatig worden ook nieuwe soorten ontdekt. Tijdens het werken aan dit boek werd zelfs nog een hele nieuwe diergroep ontdekt voor Nederland: de kransdiertjes (Cycliophora). Deze minuscule diertjes leven op de kaken van kreeften.

In ‘De Nederlandse biodiversiteit’ worden niet alleen alle groepen in beeld gebracht. Ook patronen, trends en het beleid komen in aparte hoofdstukken aan bod. In de voorgaande eeuwen is het Nederlandse landschap sterk veranderd: oorspronkelijke natuur is omgezet in agrarisch gebied en verdroging en vermesting hebben grote invloed gehad. Bovendien komen er steeds meer exoten ons land binnen.

Voor het eerst zijn de verspreidingsgegevens van ruim 18.000 dier- en plantensoorten op kaart samengevat. Deze kaart laat zien dat de hoogste diversiteit in de met elkaar verbonden natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur) te vinden is, met name op de zandgronden.

Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de PvdA en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), neemt het eerste exemplaar van ‘De Nederlandse biodiversiteit’ op 25 november in ontvangst.

woensdag 17 november 2010

biodiversiteit in stadswater
Er is ook goed nieuws over biodiversiteit: stadswateren blijken minstens zo veel soorten te herbergen als water in het buitengebied, ontdekte Kim Vermonden. Ze onderzocht sloten, plassen en vijvers in nieuwbouwwijken en zag dat stadswater met het juiste beheer een prima leefomgeving is voor waterdieren- en planten.

‘De gemiddelde bioloog denkt toch: in de stad is weinig te vinden,' zegt Kim Vermonden. 'maar de biodiversiteit van stadswateren is even rijk als die van wateren op het platteland. We vonden ook zeldzame en beschermde soorten, zoals de platworm Planaria torva, de kokerjufferlarf Leptocerus tineiformis, de poelkikker Rana lessonae en de vis het vetje Leucaspius delineatus.'

Kim Vermonden is onderzoeker bij het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveert 25 november op het onderzoek, dat ze deed in de nieuwbouwwijken van Nijmegen-West en Arnhem-Zuid.
Haar onderzoek ontkracht de hypothese dat de waterkwaliteit afneemt als de hoeveelheid verhard oppervlak - wegen en daken en dergelijke - toeneemt. ‘Het maakte in mijn onderzoeksgebied niet uit of het water naast een park of naast een winkelcentrum lag. Gemiddeld was het verharde oppervlak van het gebied dertig procent en de waterkwaliteit had daar niet onder te lijden.'

Gemeentes en waterschappen investeren soms grote bedragen in filtersystemen voor regenwater. Volgens Vermondens onderzoek is dat lang niet altijd effectief. ‘Ze kunnen veel beter iets doen aan de riooloverstorten waar die nog bestaan. Instroom van rioolwater, dát is echt slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit.'

Ook andere adviezen die voortvloeien uit Vermondens onderzoek hoeven niet veel geld te kosten. ‘Begroeide, natuurlijke oevers - niet te steil, niet beschoeid - zijn heel belangrijk voor de soortenrijkdom. Dat is een kwestie van één keer aanleggen.'

Verder profiteert de biodiversiteit van geregeld baggeren - wat de gemeenten toch al doen omdat de sloten en plassen anders verlanden. Ook is er winst te halen door het maaibeleid aan te passen. Het hoogste aantal soorten wordt gevonden in water met een ‘matig verstoringsniveau'. Vermonden legt uit: ‘Dat heeft te maken met de opvolging van soorten in de tijd. In pas gegraven plassen zie je pioniers. Dit zijn soorten die vaak snel groeien, en makkelijk naar andere plekken toe kunnen komen. In een latere fase komen ook de soorten die wat langzamer groeien en zich minder snel verspreiden. Zonder verstoring verdringen deze ‘late' soorten de pioniers. Maar als er nu regelmatig een matige verstoring optreedt, denk aan het maaien van de middelste geul van de stadswateren, dan houd je beide groepen. Dus raad ik beheerders aan om geregeld te maaien, niet de hele vijver in één keer leeg te halen en de oevers intact te houden. Zo bereik je de hoogste biodiversiteit.'

donderdag 4 november 2010

vitaverto festival: een viering van diversiteit op 25 en 27 november


In het kader van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit organiseert Amsterdam International Fashion Week (AIFW) van 25 tot en met 27 november een bruisend drieluik van evenementen onder de noemer Vitaverto. Op donderdag 25 november vindt de eerste prijsuitreiking plaats van The Green Fashion Competition in George Deli U.S.A. aan de Utrechtsestraat. Dezelfde avond organiseert de meest duurzame club van Amsterdam, Club AIR, een clubavond '3Hoog_vitaverto'. Op Zaterdag 27 november is er een openbare 'Block Party' in de Utrechtsestraat die volledig in het teken staat van biodiversiteit op het gebied van mode, design, eten en film.

_vitaverto Green Fashion
Meer dan 180 deelnemers uit alle hoeken van de wereld schreven zich in voor The Green Fashion Competition. Na een eerste ronde waarin 40 teams overbleven, worden op 25 november de 8 finalisten bekend gemaakt. Dit zijn de ontwerpers die naar de mening van de jury het beste businessplan als kleding collectie hebben gepresenteerd. De finale van de wedstrijd vindt plaats tijdens AIFW in januari 2011 waarin de 8 finalisten hun ontwerpen op de catwalk laten zien en meedingen naar de hoofdprijs van 25.000 euro. Een overzicht van de huidige deelnemers, waarvan veel reeds gevestigde Nederlandse ontwerpers is te vinden op: www.amsterdamfashionweek.com/greenfashion/participants

3HOOG_vitaverto
3Hoog is een vaste donderdagse clubavond in de meest duurzame club van Amsterdam, Club AIR. Met een gevarieerd publiek en bijzondere thema's staat 3Hoog bekend om haar ludieke clubavonden, diversiteit aan dansmuziek en aanstekelijke tunes. 3Hoog_vitaverto is een extraordinaire clubavond waar de variëteit van alles wat leeft gevierd wordt. In 3Hoog stijl wordt het maandthema 'hybride' versmolten met 'vitaverto' om een kruisbestuiving van feest te creëren. Air is ingericht door Nederlandse ontwerper Marcel Wanders en beschikt over bijzondere duurzame toepassingen zoals toiletten verglijkbaar met die van vliegtuigen, die op jaarbasis zo'n vier olympische zwembaden met schoon drinkwater besparen. Kaartjes voor 3Hoog_vitaverto kosten 5,- euro en zijn verkrijgbaar via www.air.nl

_vitaverto Block Party _
vitaverto Block Party is een buurtfeest voor jong en oud in de meest duurzame straat van Amsterdam, de Utrechtsestraat. Om 13:00 zal _vitaverto Block Party op memorabele wijze van start gaan. In een groen omgetoverde straat bieden de winkeliers tot 18:00 in marktkramen hun waren aan. Daarnaast zijn er heerlijke hapjes en drankjes, bijzondere acts, muziek, een kledingruil van Trash&Treasures, kinderspellen en vele verrassende tentoonstellingen van uiteenlopende organisaties zoals de Hortus Botanicus en Urban Green. Om 17:00 is er ook een bijzondere outdoor filmvertoning van de International Documentary Film Festival Amsterdam op de volledige duurzame 'Solar Cinema'. Kortom een feest voor het hele gezin!

maandag 1 november 2010

Doomed - een gastblog door Jurgen Nagel

Jurgen Nagel werkt al geruime tijd als vrijwilliger voor de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) in West-Papua. Meer informatie over SDSP en het werk van Jurgen Nagel is te vinden op www.sdsp.nl

Ik weet het nog goed als kind. Loekie, wat was die grappig. En dan petje pitamientje. En dan Centraal Beheer, grappig hoor. Wat een genot die reclames. Er zitten een paar irritante tussen maar als kind wordt de reclame je al door de neus gedrukt en het went. Later kwamen de commerciele zenders. Kon je geen film kijken of er zat reclame tussen. James Bond en dan ineens maandverband. Ook dat went. Toen via internet en op billboards. Ze lijken weinig invloed op je te hebben, maar zoals Goebels een heel land verslaafd maakte aan Hitler, maakt reclame ons koopverslaafd. Welke idioot heeft nu wel eens gedacht: "He potdikkie, had ik maar een soort grote fohn om al die nare blaadjes van mijn er te plaatsen". Of vonden we het echt zo lastig om in Scherpenzeel de weg te vragen naar het postkantoor en moesten we daarom een TomTom. Ik durf te zweren dat mijn oma in 1950 nooit heeft gedacht "goh, hadden ze maar eens een onderbroek met aan de achterkant een touwtje, dan zie je die randjes niet zo door de jurk". Behoefte wordt gecreerd en we lopen er achter aan. Zoals een kind alles doet voor een zuurstok, of pokemon plaatjes, zo doen wij alles voor biertender of ontharingskuur. Kabinetten vallen vanwege groeicijfers, oorlogen worden begonnen vanwege onze energiebehoefte. In Papua is dat uiteraard nog niet zo. Mis je dat helemaal niet en voel je je als een ex-verslaafde vers uit de Jelinek-kliniek. Eindelijk eens nuchter en behoefteloos. Mode is niet van belang, je kapsel doet er niet meer zo toe, tv hebben we niet, telefoon doet het niet. Niet meer door suffe winkelstraten slenteren op zoek naar iets om te bevredigen. Reclame komt niet tot ons.

Wat wel tot ons komt, is waar onze consumptieverslaving toe leid. De palmolie plantages, uw zeep en bakproducten, en ertsmijnen, uw Volvo en uw trouwring, vernietigen langzaam het laatste oerbos en alles wat er in woont, inclusief de Papua's. Uw keuzes in de supermarkt dragen deze ontwikkelingen. Hoeveel consumenten denken daadwerkelijk aan kinderarbeid, duurzaamheid, biologisch, ecologisch in plaats van hamsteraanbiedingen en jokerstikkers. Zolang dat niet gebeurt, zolang we dat niet aan onze kinderen meegeven, eindigen we op een kale knikker van een aardbol en kijken we heimelijk naar droombeelden op al van onze vele schermpjes. Ver van ons bed is niet ver. Het is maar 14 uur vliegen en je bent er. 10 uur naar Peking. Het is maar een aarde. Economische ontwikkeling houdt je niet tegen? Wel als we minder consumeren. En geloof ons. Een glas water smaakt hier tien keer zo lekker als dubbelfris met guapa en kajoenbesextract. En een koffie toebroek is vijftig keer zo lekker als een machiato dubbele latte linksomgeroerd. Geluk koop je niet bij Philips of Unilever. Moralistische prietpraat van linksdraaiende bebaarde geitenwollen muslievreters". Misschien. Maar wat hier aan de andere kant van de aarde gebeurt ten behoeve van onze breedbeld tv's laat niemand die er woont onberoerd. Het tegenhouden van economische ontwikkeling kan alleen de consument. Koop duurzaam, koop gecertificeerd.

En steun de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat. De SDSP heeft een realistische aanpak en helpt de Papua's aan duurzame economische activiteiten en gezondheidszorg. De Papua's zijn als hoeders van onze laatste bossen rechtmatig eigenaar en wij helpen hen in de dialoog met de multinationals die van hun bos gebruik willen maken. Geld van donateurs wordt in het veld besteed en ondersteund initiatieven van de Papua's zelf. Alleen met een gevulde maag, onderwijs en goede gezondheid kunnen de Papua's zeggenschap blijven uitoefenen over hun bos. Ontbossing is hier al op grote schaal begonnen. De palmolieplantages zijn dit jaar twee keer zo groot geworden en volgend jaar wordt begonnen met een van de grootste ertsmijnen ter wereld, pal naast de Kebar vallei. Het is al twaalf uur.