donderdag 9 december 2010

Stichting B-Cause helpt bestuivers de winter door

Stichting B-Cause zet zich in voor bestuivende insecten en biodiversiteit in de directe omgeving van wonen, studie en werk.
Zij geeft voorlichting en ontwikkelt hiervoor activiteiten en educatieve producten. Zij laat zien dat support van bestuivers en biodiversiteit op eenvoudige wijze en door iedereen kan worden gerealiseerd.

Op
www.B-cause.tk ziet u de webwinkel met een overzicht van producten, die B-cause aanbiedt, zoals een informatiefolder met een korte handleiding over nesthulp en een gaaf shirt met 3D-print. Dergelijke artikelen mogen niet ontbreken in uw kerstpakket. Ze vormen een duurzame aanvulling en bieden perspectief voor het vroege voorjaar.

Ook kunt u bij B-cause terecht voor producten en diensten, die geheel zijn afgestemd op uw eigen wensen en behoeften. U kunt daarbij denken aan relatiegeschenken, advies en conceptontwikkeling, workshops, themaprojecten en presentaties.

Door het afnemen van producten en/of diensten van B-Cause steunt u de stichting en het werk dat zij doet in het kader van ondersteuning van bestuivers en biodiversiteit.
Meer informatie vindt u op
www.b-cause.tk

Contactpersonen voor stichting B-cause zijn:
Francis te Brake (
pact23@versatel.nl 0570-636 235;
Frederika Rademaker (
frederika@rademaker-communicatie.nl / 06-53 335 839vrijdag 3 december 2010

Alle winnaars prijsvraag ministerie van EL&I voor behoud biodiversiteit
Drie innovatieve projecten voor het beschermen en behouden van de soortenrijkdom hebben een geldprijs van 15.000 euro gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Behalve de eerste-prijswinnaars kregen ook drie tweede-prijswinnaars een geldprijs van 5.000 euro. Ook werden er nog twee aanmoedigingsprijzen van 1000 euro uitgereikt.

In totaal deden 140 ideeën voor het behoud of het verbeteren van de biodiversiteit mee. De projecten werden ingediend nadat het ministerie van EL&I en Agentschap NL, in samenwerking met de IUCN en New Venture, ondernemers hadden uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen die bijdragen aan behoud van biodiversiteit.

De eerste prijswinnaars zijn:

- Agrinvest van Arcadis Nederland:
Bomen planten langs wegen voor de herintroductie van het coulisselandschap

- Nederland Schuttingland van Nico Langeveld en Maarten Mulder:
Een schutting die biodiversiteit in particuliere tuinen bevordert

- Van regenworm tot Lakenvelder, biodiversiteit op de hobbyboerderij van de Stichting Levende Have:
Behoud en instandhouding van verschillende rassen voor en door hobbydierhouders

De winnaars van de tweede prijs zijn:

- Van overhoek naar oeverhoek van Watermaakwerk:
Nieuw gebruik van oeverhoeken als natuurvriendelijke oeverhoeken

- Gastvrije Gevel van Guido Zeck en Ingrid Ackermans:
Een gevel die biodiversiteit bevordert met o.m. foerageermogelijkheden en nest- en broedgelegenheden

- Do It Yourself Beach van Stichting De Noordzee:
Apart stuk strand dat opgeruimd wordt door bezoeker zelf

Aanmoedigingsprijzen worden uitgereikt aan:

- K(G)unstig voor vleermuizen van Koninkijke Tichelaar Makkum & Zoogdiervereniging Nijmegen:
Vleermuisverblijven als compensatie voor verdwijnen gebruikelijke onderkomens door sloop en renovatie

- Seringa van M.Dekker:
Luxe tassen van rubber afkomstig van wilde rubberbomen als vervanger van dierlijk leer