vrijdag 3 december 2010

Alle winnaars prijsvraag ministerie van EL&I voor behoud biodiversiteit
Drie innovatieve projecten voor het beschermen en behouden van de soortenrijkdom hebben een geldprijs van 15.000 euro gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Behalve de eerste-prijswinnaars kregen ook drie tweede-prijswinnaars een geldprijs van 5.000 euro. Ook werden er nog twee aanmoedigingsprijzen van 1000 euro uitgereikt.

In totaal deden 140 ideeën voor het behoud of het verbeteren van de biodiversiteit mee. De projecten werden ingediend nadat het ministerie van EL&I en Agentschap NL, in samenwerking met de IUCN en New Venture, ondernemers hadden uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen die bijdragen aan behoud van biodiversiteit.

De eerste prijswinnaars zijn:

- Agrinvest van Arcadis Nederland:
Bomen planten langs wegen voor de herintroductie van het coulisselandschap

- Nederland Schuttingland van Nico Langeveld en Maarten Mulder:
Een schutting die biodiversiteit in particuliere tuinen bevordert

- Van regenworm tot Lakenvelder, biodiversiteit op de hobbyboerderij van de Stichting Levende Have:
Behoud en instandhouding van verschillende rassen voor en door hobbydierhouders

De winnaars van de tweede prijs zijn:

- Van overhoek naar oeverhoek van Watermaakwerk:
Nieuw gebruik van oeverhoeken als natuurvriendelijke oeverhoeken

- Gastvrije Gevel van Guido Zeck en Ingrid Ackermans:
Een gevel die biodiversiteit bevordert met o.m. foerageermogelijkheden en nest- en broedgelegenheden

- Do It Yourself Beach van Stichting De Noordzee:
Apart stuk strand dat opgeruimd wordt door bezoeker zelf

Aanmoedigingsprijzen worden uitgereikt aan:

- K(G)unstig voor vleermuizen van Koninkijke Tichelaar Makkum & Zoogdiervereniging Nijmegen:
Vleermuisverblijven als compensatie voor verdwijnen gebruikelijke onderkomens door sloop en renovatie

- Seringa van M.Dekker:
Luxe tassen van rubber afkomstig van wilde rubberbomen als vervanger van dierlijk leer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten