zaterdag 31 juli 2010

Goed nieuws over bijenBijen sterven massaal. En dat terwijl juist de wilde- en honingbijen een belangrijke rol spelen bij de bestuiving en de verspreiding van bloemen en planten. “Als de bij uitsterft, heeft de mens nog maar vier jaar te leven”, is een bekende uitspraak die aan Albert Einstein wordt toegeschreven.

De bijensterfte is vorig jaar regelmatig in het nieuws geweest, mede dankzij de petitie 'Stop de Bijensterfte'. De actie 'Stop de bijensterfte' is door verschillende organisaties gesteund. “Desondanks heeft de bijensterfte nog geen duidelijke plaats op de politieke agenda gekregen”, zei Jaap Molenaar, voorzitter van de kersverse Bijenstichting, in “Vroege Vogels”. Daarom hebben de initiatiefnemers van de petitie 'Stop de Bijensterfte' besloten tot oprichting van de Bijenstichting.

Uitgangspunt van de Bijenstichting is dat de bijensterfte een complex probleem is dat niet op korte termijn kan worden opgelost. De Bijenstichting stelt zich ten doel de politiek en het landelijk en plaatselijk bestuur te beïnvloeden. Verder richt de Bijenstichting zich op voorlichting aan het publiek en op verbetering van het leefmilieu van bijen.

Gelukkig is er ook goed nieuws over bijen: de kattenstaartbij is in Veenendaal de afgelopen tien jaar exponentieel toegenomen.

In juli 2010 is de kattenstaartbij geïnventariseerd. In het hele park komt de kattenstaartbij talrijk voor (vele tientallen wijfjes met grote klompen groen stuifmeel). Ook buiten het stadspark, maar wel in de bebouwde kom, komt deze bij frequent voor. Het meest opvallende aspect daarbij is dat de kattenstaartbij ook op een groep kattenstaartplanten voorkomt die vrijwel in het centrum van Veenendaal recent (2009) als vaste plant zijn toegepast.
De kattenstaartbij is in hoofdzaak een soort van het rivierengebied en beekdalen in Zuid-Nederland. Daarbuiten wordt de kattenstaartbij schaars waargenomen. Het is daarom opmerkelijk dat deze bij zo talrijk in Veenendaal voorkomt.

Het gaat dus gelukkig niet slecht met alle bijen. De kattenstaartbij die sinds 2000 duidelijk is toegenomen en zich in Veenendaal ook als stadsbij heeft gepromoveerd, is daar een voorbeeld van.

"Het succes van de kattenstaartbij in Veenendaal is in hoofdzaak toe te schrijven aan het ecologisch beheer van de oevers. Het sleutelwoord voor het bevorderen van wilde bijen is daarom ecologisch groenbeheer" aldus Arie Koster, initiatiefnemer van de bijenhelpdesk.

Lees meer over Veenendaal en de kattenstaart bij in de Veenendaalse krant.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten