donderdag 9 december 2010

Stichting B-Cause helpt bestuivers de winter door

Stichting B-Cause zet zich in voor bestuivende insecten en biodiversiteit in de directe omgeving van wonen, studie en werk.
Zij geeft voorlichting en ontwikkelt hiervoor activiteiten en educatieve producten. Zij laat zien dat support van bestuivers en biodiversiteit op eenvoudige wijze en door iedereen kan worden gerealiseerd.

Op
www.B-cause.tk ziet u de webwinkel met een overzicht van producten, die B-cause aanbiedt, zoals een informatiefolder met een korte handleiding over nesthulp en een gaaf shirt met 3D-print. Dergelijke artikelen mogen niet ontbreken in uw kerstpakket. Ze vormen een duurzame aanvulling en bieden perspectief voor het vroege voorjaar.

Ook kunt u bij B-cause terecht voor producten en diensten, die geheel zijn afgestemd op uw eigen wensen en behoeften. U kunt daarbij denken aan relatiegeschenken, advies en conceptontwikkeling, workshops, themaprojecten en presentaties.

Door het afnemen van producten en/of diensten van B-Cause steunt u de stichting en het werk dat zij doet in het kader van ondersteuning van bestuivers en biodiversiteit.
Meer informatie vindt u op
www.b-cause.tk

Contactpersonen voor stichting B-cause zijn:
Francis te Brake (
pact23@versatel.nl 0570-636 235;
Frederika Rademaker (
frederika@rademaker-communicatie.nl / 06-53 335 839vrijdag 3 december 2010

Alle winnaars prijsvraag ministerie van EL&I voor behoud biodiversiteit
Drie innovatieve projecten voor het beschermen en behouden van de soortenrijkdom hebben een geldprijs van 15.000 euro gekregen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Behalve de eerste-prijswinnaars kregen ook drie tweede-prijswinnaars een geldprijs van 5.000 euro. Ook werden er nog twee aanmoedigingsprijzen van 1000 euro uitgereikt.

In totaal deden 140 ideeën voor het behoud of het verbeteren van de biodiversiteit mee. De projecten werden ingediend nadat het ministerie van EL&I en Agentschap NL, in samenwerking met de IUCN en New Venture, ondernemers hadden uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen die bijdragen aan behoud van biodiversiteit.

De eerste prijswinnaars zijn:

- Agrinvest van Arcadis Nederland:
Bomen planten langs wegen voor de herintroductie van het coulisselandschap

- Nederland Schuttingland van Nico Langeveld en Maarten Mulder:
Een schutting die biodiversiteit in particuliere tuinen bevordert

- Van regenworm tot Lakenvelder, biodiversiteit op de hobbyboerderij van de Stichting Levende Have:
Behoud en instandhouding van verschillende rassen voor en door hobbydierhouders

De winnaars van de tweede prijs zijn:

- Van overhoek naar oeverhoek van Watermaakwerk:
Nieuw gebruik van oeverhoeken als natuurvriendelijke oeverhoeken

- Gastvrije Gevel van Guido Zeck en Ingrid Ackermans:
Een gevel die biodiversiteit bevordert met o.m. foerageermogelijkheden en nest- en broedgelegenheden

- Do It Yourself Beach van Stichting De Noordzee:
Apart stuk strand dat opgeruimd wordt door bezoeker zelf

Aanmoedigingsprijzen worden uitgereikt aan:

- K(G)unstig voor vleermuizen van Koninkijke Tichelaar Makkum & Zoogdiervereniging Nijmegen:
Vleermuisverblijven als compensatie voor verdwijnen gebruikelijke onderkomens door sloop en renovatie

- Seringa van M.Dekker:
Luxe tassen van rubber afkomstig van wilde rubberbomen als vervanger van dierlijk leer

donderdag 25 november 2010

Schmidt


Vandaag is mijn laatste werkdag voor de coalitie biodiversiteit. Ik wil mijn loopbaan hier graag afsluiten met een gedicht over biodiversiteit, van mijn favoriete schrijfster Annie MG Schmidt.

Biologie

"Oh juffrouw Beekman, was u maar ééncellig
Dan kon de liefde u niet zo veel schelen
Dan zoudt u zich gewoon in tweeën delen
Ik geef wel toe: het is niet zo gezellig
Maar heel erg praktisch. Zo'n ééncellig wezen
Hoeft nooit een ander wezen te aanbidden;
Het deelt zich op een dag pardoes doormidden.
U kunt dat immers in de boeken lezen.

Terwijl u met u veertienbiljoen cellen
Zo treurig in de lunchroom zit te wachten
O, juffrouw Beekman 't is al over achten
Hij komt niet meer. Hij had toch kunnen bellen?

Hij komt niet meer. En toch, hij zei zo stellig.
Oh juffrouw Beekman, was u maar ééncellig.

dinsdag 23 november 2010

Beagle-man spreekt over economische kansen biodiversiteit
Wie aan de Beagle denkt, denkt meteen aan de duidelijke bakkebaarden van Redmond O'Hanlon. Niet alleen is hij het boegbeeld van de Beagle, maar ook van biodiversiteit.
Vanavond spreekt hij in Artis over de economische kansen die biodiversiteit biedt.Duurzame exploitatie van groene grondstoffen, innovaties in de productieketen en nieuwe producten & diensten kunnen leiden tot een ecologisch verantwoorde economie. Deze andere, nieuwe manier om naar biodiversiteit te kijken is het onderwerp van het congres 'Biodiversiteit, kansen voor een nieuwe economie'.

Het congres 'Biodiversiteit, kansen voor een nieuwe economie' wordt georganiseerd in samenwerking met het interdepartementale programma Biodiversiteit, het Nederlands Comité van International Union for Conservation of Nature (IUCN NL), Netherlands Ecological Research Network (NERN) en Natura Artis Magistra. Vanaf 18.00 uur spreekt O'Hanlon in de Koningszaal van Artis.

maandag 22 november 2010

Stop de bladblazerIn de Hilversumse villawijk De Parken is een actie begonnen tegen bladblazers.
De actie 'Stop de Bladblazer' is gestart naar aanleiding van de enorme herrie die de bladblazer maakt als de buurman- of vrouw de tuin herfstbladvrij probeert te maken. Volgens de parkbewoners zien buurtbewoners hun tuin als een velengde van de woonkamer, met als gevolg veel maaien, blazen of snoeien.

Een belangrijker argument om het apparaat niet te gebruiken is dat de biodiversiteit uit de tuin verdwijnt. "Onder een boom ligt het wintervoer voor vogels, zoals beukenootjes en eikels. Die worden ook weggeblazen." Ook wijst men op het belang van het blad voor de boom zelf. "Het is humus voor de toekomst, met vocht en voedingsstoffen voor de boom. Ook de wormen eten het blad en zorgen voor de broodnodige mest voor de boom." Zonder dit voedsel en vocht is een boom ten dode opgeschreven, gaf Copijn aan in Vroege Vogels op Radio 1.

De oproep was om op zondag in elk geval geen lawaai te produceren. Bewoners hebben hier verschillend op gereageerd. Veel inwoners zijn het ermee eens maar er zijn uiteraard ook mensen die er minder positief op reageren. Desondanks is het zondag in De Parken momenteel al veel stiller!

Beluister de extra reportage hierover van Vroege Vogels

donderdag 18 november 2010

Buikharigen en beentasters in ‘De Nederlandse biodiversiteit'In het boek ‘De Nederlandse biodiversiteit’ wordt de complete Nederlandse biodiversiteit beschreven, 47.800 soorten in totaal.Nederland is het enige land ter wereld met een dergelijk uitgebreid naslagwerk van de complete biodiversiteit. Dit basisdocument is in eerste instantie bedoeld voor iedereen die in natuur geïnteresseerd is. Het biedt daarnaast aanknopingspunten voor het opstellen van natuurbeleid en het uitvoeren van natuurbeheer.

Voor de telling doen alle soorten mee die sinds 1758 (het jaar waarin Linnaeus zijn boek Systema Naturae publiceerde) gedurende langere tijd in Nederland zijn voorgekomen. “Elk van deze soorten is uniek en heeft haar eigen bijzonderheden,” aldus de schrijvers. “Zo zijn we hand-in-handvliegende galmijten, stampvoetende stofluizen, slavenhoudende mieren en levendbarende dopluizen tegengekomen.”

Nederland is het eerste land dat een zo goed gefundeerd soortenaantal kan geven, maar het blijft een benadering. Vooral van veel eencelligen (zoals bacteriën) is onze kennis nog beperkt. Regelmatig worden ook nieuwe soorten ontdekt. Tijdens het werken aan dit boek werd zelfs nog een hele nieuwe diergroep ontdekt voor Nederland: de kransdiertjes (Cycliophora). Deze minuscule diertjes leven op de kaken van kreeften.

In ‘De Nederlandse biodiversiteit’ worden niet alleen alle groepen in beeld gebracht. Ook patronen, trends en het beleid komen in aparte hoofdstukken aan bod. In de voorgaande eeuwen is het Nederlandse landschap sterk veranderd: oorspronkelijke natuur is omgezet in agrarisch gebied en verdroging en vermesting hebben grote invloed gehad. Bovendien komen er steeds meer exoten ons land binnen.

Voor het eerst zijn de verspreidingsgegevens van ruim 18.000 dier- en plantensoorten op kaart samengevat. Deze kaart laat zien dat de hoogste diversiteit in de met elkaar verbonden natuurgebieden (de Ecologische Hoofdstructuur) te vinden is, met name op de zandgronden.

Ronald Plasterk, Tweede Kamerlid voor de PvdA en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), neemt het eerste exemplaar van ‘De Nederlandse biodiversiteit’ op 25 november in ontvangst.

woensdag 17 november 2010

biodiversiteit in stadswater
Er is ook goed nieuws over biodiversiteit: stadswateren blijken minstens zo veel soorten te herbergen als water in het buitengebied, ontdekte Kim Vermonden. Ze onderzocht sloten, plassen en vijvers in nieuwbouwwijken en zag dat stadswater met het juiste beheer een prima leefomgeving is voor waterdieren- en planten.

‘De gemiddelde bioloog denkt toch: in de stad is weinig te vinden,' zegt Kim Vermonden. 'maar de biodiversiteit van stadswateren is even rijk als die van wateren op het platteland. We vonden ook zeldzame en beschermde soorten, zoals de platworm Planaria torva, de kokerjufferlarf Leptocerus tineiformis, de poelkikker Rana lessonae en de vis het vetje Leucaspius delineatus.'

Kim Vermonden is onderzoeker bij het Institute for Water and Wetland Research van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveert 25 november op het onderzoek, dat ze deed in de nieuwbouwwijken van Nijmegen-West en Arnhem-Zuid.
Haar onderzoek ontkracht de hypothese dat de waterkwaliteit afneemt als de hoeveelheid verhard oppervlak - wegen en daken en dergelijke - toeneemt. ‘Het maakte in mijn onderzoeksgebied niet uit of het water naast een park of naast een winkelcentrum lag. Gemiddeld was het verharde oppervlak van het gebied dertig procent en de waterkwaliteit had daar niet onder te lijden.'

Gemeentes en waterschappen investeren soms grote bedragen in filtersystemen voor regenwater. Volgens Vermondens onderzoek is dat lang niet altijd effectief. ‘Ze kunnen veel beter iets doen aan de riooloverstorten waar die nog bestaan. Instroom van rioolwater, dát is echt slecht voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit.'

Ook andere adviezen die voortvloeien uit Vermondens onderzoek hoeven niet veel geld te kosten. ‘Begroeide, natuurlijke oevers - niet te steil, niet beschoeid - zijn heel belangrijk voor de soortenrijkdom. Dat is een kwestie van één keer aanleggen.'

Verder profiteert de biodiversiteit van geregeld baggeren - wat de gemeenten toch al doen omdat de sloten en plassen anders verlanden. Ook is er winst te halen door het maaibeleid aan te passen. Het hoogste aantal soorten wordt gevonden in water met een ‘matig verstoringsniveau'. Vermonden legt uit: ‘Dat heeft te maken met de opvolging van soorten in de tijd. In pas gegraven plassen zie je pioniers. Dit zijn soorten die vaak snel groeien, en makkelijk naar andere plekken toe kunnen komen. In een latere fase komen ook de soorten die wat langzamer groeien en zich minder snel verspreiden. Zonder verstoring verdringen deze ‘late' soorten de pioniers. Maar als er nu regelmatig een matige verstoring optreedt, denk aan het maaien van de middelste geul van de stadswateren, dan houd je beide groepen. Dus raad ik beheerders aan om geregeld te maaien, niet de hele vijver in één keer leeg te halen en de oevers intact te houden. Zo bereik je de hoogste biodiversiteit.'

donderdag 4 november 2010

vitaverto festival: een viering van diversiteit op 25 en 27 november


In het kader van het Internationaal Jaar van de Biodiversiteit organiseert Amsterdam International Fashion Week (AIFW) van 25 tot en met 27 november een bruisend drieluik van evenementen onder de noemer Vitaverto. Op donderdag 25 november vindt de eerste prijsuitreiking plaats van The Green Fashion Competition in George Deli U.S.A. aan de Utrechtsestraat. Dezelfde avond organiseert de meest duurzame club van Amsterdam, Club AIR, een clubavond '3Hoog_vitaverto'. Op Zaterdag 27 november is er een openbare 'Block Party' in de Utrechtsestraat die volledig in het teken staat van biodiversiteit op het gebied van mode, design, eten en film.

_vitaverto Green Fashion
Meer dan 180 deelnemers uit alle hoeken van de wereld schreven zich in voor The Green Fashion Competition. Na een eerste ronde waarin 40 teams overbleven, worden op 25 november de 8 finalisten bekend gemaakt. Dit zijn de ontwerpers die naar de mening van de jury het beste businessplan als kleding collectie hebben gepresenteerd. De finale van de wedstrijd vindt plaats tijdens AIFW in januari 2011 waarin de 8 finalisten hun ontwerpen op de catwalk laten zien en meedingen naar de hoofdprijs van 25.000 euro. Een overzicht van de huidige deelnemers, waarvan veel reeds gevestigde Nederlandse ontwerpers is te vinden op: www.amsterdamfashionweek.com/greenfashion/participants

3HOOG_vitaverto
3Hoog is een vaste donderdagse clubavond in de meest duurzame club van Amsterdam, Club AIR. Met een gevarieerd publiek en bijzondere thema's staat 3Hoog bekend om haar ludieke clubavonden, diversiteit aan dansmuziek en aanstekelijke tunes. 3Hoog_vitaverto is een extraordinaire clubavond waar de variëteit van alles wat leeft gevierd wordt. In 3Hoog stijl wordt het maandthema 'hybride' versmolten met 'vitaverto' om een kruisbestuiving van feest te creëren. Air is ingericht door Nederlandse ontwerper Marcel Wanders en beschikt over bijzondere duurzame toepassingen zoals toiletten verglijkbaar met die van vliegtuigen, die op jaarbasis zo'n vier olympische zwembaden met schoon drinkwater besparen. Kaartjes voor 3Hoog_vitaverto kosten 5,- euro en zijn verkrijgbaar via www.air.nl

_vitaverto Block Party _
vitaverto Block Party is een buurtfeest voor jong en oud in de meest duurzame straat van Amsterdam, de Utrechtsestraat. Om 13:00 zal _vitaverto Block Party op memorabele wijze van start gaan. In een groen omgetoverde straat bieden de winkeliers tot 18:00 in marktkramen hun waren aan. Daarnaast zijn er heerlijke hapjes en drankjes, bijzondere acts, muziek, een kledingruil van Trash&Treasures, kinderspellen en vele verrassende tentoonstellingen van uiteenlopende organisaties zoals de Hortus Botanicus en Urban Green. Om 17:00 is er ook een bijzondere outdoor filmvertoning van de International Documentary Film Festival Amsterdam op de volledige duurzame 'Solar Cinema'. Kortom een feest voor het hele gezin!

maandag 1 november 2010

Doomed - een gastblog door Jurgen Nagel

Jurgen Nagel werkt al geruime tijd als vrijwilliger voor de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) in West-Papua. Meer informatie over SDSP en het werk van Jurgen Nagel is te vinden op www.sdsp.nl

Ik weet het nog goed als kind. Loekie, wat was die grappig. En dan petje pitamientje. En dan Centraal Beheer, grappig hoor. Wat een genot die reclames. Er zitten een paar irritante tussen maar als kind wordt de reclame je al door de neus gedrukt en het went. Later kwamen de commerciele zenders. Kon je geen film kijken of er zat reclame tussen. James Bond en dan ineens maandverband. Ook dat went. Toen via internet en op billboards. Ze lijken weinig invloed op je te hebben, maar zoals Goebels een heel land verslaafd maakte aan Hitler, maakt reclame ons koopverslaafd. Welke idioot heeft nu wel eens gedacht: "He potdikkie, had ik maar een soort grote fohn om al die nare blaadjes van mijn er te plaatsen". Of vonden we het echt zo lastig om in Scherpenzeel de weg te vragen naar het postkantoor en moesten we daarom een TomTom. Ik durf te zweren dat mijn oma in 1950 nooit heeft gedacht "goh, hadden ze maar eens een onderbroek met aan de achterkant een touwtje, dan zie je die randjes niet zo door de jurk". Behoefte wordt gecreerd en we lopen er achter aan. Zoals een kind alles doet voor een zuurstok, of pokemon plaatjes, zo doen wij alles voor biertender of ontharingskuur. Kabinetten vallen vanwege groeicijfers, oorlogen worden begonnen vanwege onze energiebehoefte. In Papua is dat uiteraard nog niet zo. Mis je dat helemaal niet en voel je je als een ex-verslaafde vers uit de Jelinek-kliniek. Eindelijk eens nuchter en behoefteloos. Mode is niet van belang, je kapsel doet er niet meer zo toe, tv hebben we niet, telefoon doet het niet. Niet meer door suffe winkelstraten slenteren op zoek naar iets om te bevredigen. Reclame komt niet tot ons.

Wat wel tot ons komt, is waar onze consumptieverslaving toe leid. De palmolie plantages, uw zeep en bakproducten, en ertsmijnen, uw Volvo en uw trouwring, vernietigen langzaam het laatste oerbos en alles wat er in woont, inclusief de Papua's. Uw keuzes in de supermarkt dragen deze ontwikkelingen. Hoeveel consumenten denken daadwerkelijk aan kinderarbeid, duurzaamheid, biologisch, ecologisch in plaats van hamsteraanbiedingen en jokerstikkers. Zolang dat niet gebeurt, zolang we dat niet aan onze kinderen meegeven, eindigen we op een kale knikker van een aardbol en kijken we heimelijk naar droombeelden op al van onze vele schermpjes. Ver van ons bed is niet ver. Het is maar 14 uur vliegen en je bent er. 10 uur naar Peking. Het is maar een aarde. Economische ontwikkeling houdt je niet tegen? Wel als we minder consumeren. En geloof ons. Een glas water smaakt hier tien keer zo lekker als dubbelfris met guapa en kajoenbesextract. En een koffie toebroek is vijftig keer zo lekker als een machiato dubbele latte linksomgeroerd. Geluk koop je niet bij Philips of Unilever. Moralistische prietpraat van linksdraaiende bebaarde geitenwollen muslievreters". Misschien. Maar wat hier aan de andere kant van de aarde gebeurt ten behoeve van onze breedbeld tv's laat niemand die er woont onberoerd. Het tegenhouden van economische ontwikkeling kan alleen de consument. Koop duurzaam, koop gecertificeerd.

En steun de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat. De SDSP heeft een realistische aanpak en helpt de Papua's aan duurzame economische activiteiten en gezondheidszorg. De Papua's zijn als hoeders van onze laatste bossen rechtmatig eigenaar en wij helpen hen in de dialoog met de multinationals die van hun bos gebruik willen maken. Geld van donateurs wordt in het veld besteed en ondersteund initiatieven van de Papua's zelf. Alleen met een gevulde maag, onderwijs en goede gezondheid kunnen de Papua's zeggenschap blijven uitoefenen over hun bos. Ontbossing is hier al op grote schaal begonnen. De palmolieplantages zijn dit jaar twee keer zo groot geworden en volgend jaar wordt begonnen met een van de grootste ertsmijnen ter wereld, pal naast de Kebar vallei. Het is al twaalf uur.

maandag 25 oktober 2010

congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe Economie’

Wil je een bijdrage leveren aan het toekomstig beleid dat de Nederlandse economie sterker maakt en biodiversiteit bevordert? Dan kunt je je kosteloos inschrijven voor het congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe Economie’. Op externe link: http://www.artis.nl/artis-academie/congres-biodiversiteit/ vindt u meer informatie

Het aantal soorten dieren en planten is de afgelopen jaren wereldwijd afgenomen. Dit is een slechte ontwikkeling omdat biodiversiteit essentieel is voor het leven op aarde. Ook voor onze economie heeft biodiversiteit een belangrijke betekenis. Om het Nederlandse bedrijfsleven sterker te positioneren en om ondernemers aan te moedigen op zoek te gaan naar nieuwe businessmodellen en bedrijfsvoeringen die leiden tot het behoud van biodiversiteit, wordt het congres ‘Biodiversiteit: Kansen voor een nieuwe economie’ georganiseerd.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) nodigt ondernemers en wetenschappers uit om deel te nemen aan dit congres. Het congres wordt gehouden op 23 november 2010 en wordt georganiseerd door het ministerie van EL&I in samenwerking met het Interdepartementale Programma Biodiversiteit, IUCN Nederland, het Nederlands Ecologisch Research Netwerk (NERN) en Natura Artis Magistra.


Eën van de sprekers op het congres is Redmond O’Hanlon. De Britse schrijver en wetenschapper is een groot Darwinkenner en is onder andere bekend van het VPRO-televisieprogramma Beagle. Andere sprekers zijn Hans Alders (voorzitter Task Force Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen), Piet Moerland (voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Groep), Marten Scheffer (winnaar Spinozaprijs 2009), Jan Zuidam (voormalig vice-voorzitter Raad van Bestuur DSM en lid Task Force Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen) en Willem Ferwerda (algemeen directeur IUCN Nederland). Marian Oudeman (voorzitter Energieraad) is dagvoorzitter van het congres.
Uitkomsten

De uitkomsten van het congres worden ingebracht een high level bijeenkomst waar de top van het Nederlandse bedrijfsleven en wetenschap bij aanwezig is. Onder andere Alexander Rinnooy Kan (voorzitter Sociaal Economische Raad) en en Louise Vet (NERN) zullen deze high level bijeenkomst bezoeken. (De high level bijeenkomst wordt gehouden op 24 november en is alleen toegankelijk voor genodigden.

woensdag 20 oktober 2010

Warm winkelen met de Stoere VrouwenWaarom moet een winkeldeur eigenlijk zelfs met de winterkou open staan? Het levert geen extra klanten op. En wel hoge stookkosten. De StoereVrouwen trekken dit najaar glimlachend ten strijde om aandacht te vragen voor het stookgedrag van winkeliers.

6 november
Op 6 november aanstaande gaan de StoereVrouwen in heel Nederland in legerkleding en met roze pumps en baretjes de straat op en vragen winkeliers hun warmte binnen te houden. Winkeliers kunnen dit heel gemakkelijk doen door een luchtgordijn of een schuifdeur te plaatsen of simpelweg door de deuren te dicht te houden. Onder andere H&M, C&A, Bart Smit & Intertoys kunnen zich opmaken voor het leger. De steden waar de dames gaan marcheren zijn Amsterdam, Hilversum, Rotterdam, Haarlem, Arnhem, Den Haag, Utrecht, Den Bosch, Groningen en Zwolle.

StoereVrouwen
StoereVrouwen is een groeiende groep jonge vrouwen die zich inzetten voor natuur, mens en dier door op frisse, charmante doch onontkoombare wijze duurzaamheidsdilemma’s aan onder de aandacht te brengen. Vorig jaar deden ze dat met kooplegeracties tijdens de GroeneSintactie, in samenwerking met Oxfam Novib. Na deze actie hebben Lidl, C1000, Albert Heijn, HEMA en de Jumbo hun chocoladeletters deels of volledig Fair Trade gemaakt. Dit jaar is het doel dus om energieverbruik in winkelstraten terug te dringen.

weinig begrip
Steeds meer consumenten geven aan weinig begrip te hebben voor open winkeldeuren in de winter. Er wordt van mensen gevraagd wordt zuinig te zijn met energie; open deuren zijn niet meer van deze tijd!
StoereVrouwen voert actie samen met Het Klimaatverbond, een vereniging van gemeenten en provincies die vooroplopen in energie- en klimaatbeleid. Samen vragen zij aandacht voor de open deuren en gaan in gesprek met de winkelier. Een klimaatvriendelijke oplossing voor de winkelpui helpt niet alleen in de strijd tegen klimaatverandering, maar draagt ook bij aan een gezonde werkomgeving en bespaart de winkelier veel geld.
Uit een proef bij een DA-drogist in Amsterdam bleek dat men 43% op de verwarmingskosten kon besparen door een schuifpui gecombineerd met een luchtgordijn te plaatsen. Als het luchtgordijn alleen aan gaat als de deur open gaat, is de besparing het grootst. De klanten reageerden erg positief.

CSI Braakballen


Van 30 oktober tot en met 7 november wordt de pluisweek ‘Uilen en muizen CSI’ georganiseerd. Kinderen pluizen braakballen en gaan als ware crime scene investigators op zoek naar welk dier slachtoffer is geworden van de uilen. Er komt een landelijke kick-off tijdens de Nacht van de Nacht.

Het pluizen van een braakbal is voor kinderen (en volwassenen) een unieke ervaring die ze veel leert over hoe de natuur in elkaar zit.
Traditioneel wordt het in grotere groepen gedaan bijvoorbeeld in de klas of op het bezoekerscentrum.

Omdat zowel uilen als muizen nachtdieren zijn, sluit de pluisweek prima aan bij de Nacht van de Nacht die op 30 oktober met het verzetten van de klok, wordt gehouden. Dan gaat het licht op veel plekken uit en zijn er talloze nachtelijke activiteiten als eerbetoon aan de donkere nacht. De Nacht van de Nacht is een initiatief van Natuur en Milieu en de Milieufederaties.

woensdag 13 oktober 2010

'Overconsumptie vraagt om extra planeten'

Als de wereldwijde consumptie de komende 40 jaar niet afneemt, zijn in 2050 bijna drie planeten nodig om de wereldbevolking te onderhouden. Dat schrijft het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het Living Planet Report dat woensdag gepresenteerd wordt.

Volgens het WNF wordt sinds de jaren 70 jaarlijks meer hout uit bossen gekapt dan er teruggroeit en worden elk jaar meer vissen uit de oceaan gevist dan er worden geboren.
In 2007 had de aarde anderhalf jaar nodig om de natuurlijke reserves aan te vullen die de mens in een jaar tijd opgebruikte.
''Als we de aarde vergelijken met een jaarsalaris, dan hebben we in september ons hele loon voor dat jaar al gespendeerd", zei WNF-directeur Johan van de Gronden daarover.

Vooral arme landen met een rijke natuur lijden onder de wereldwijde consumptie. Volgens de 'Living Planet Index' van het WNF is de rijkdom aan tropische soorten sinds 1970 met 60 procent gedaald.
Door grootschalige houtkap verdwijnen leefgebieden en natuurlijke hulpbronnen van dieren, maar ook die van inheemse volken.

Om ervoor te zorgen dat de wereld in 2050 niet twee planeten hoeft te koloniseren, stelde het WNF vier milieuvriendelijke maatregelen op voor een Nederlandse bijdrage aan het afwentelen van dat onheilspellende scenario.

Ten eerste zou Nederland zich meer moeten toeleggen op de ontwikkeling en export van schone technologie. Met de ontwikkeling van schone technologie dringt Nederland de uitstoot van broeikasgassen terug, creëert het banen en versterkt het de kenniseconomie.

Ten tweede stelt het WNF een verandering van het consumptiepatroon van de Nederlander voor. Die zou bijvoorbeeld eens een verantwoord gevangen vis kunnen eten in plaats van een lap vlees.

Ten derde breekt het WNF een lans voor bewustzijn van de waarde van de natuur. Wat is bijvoorbeeld de economische waarde van een bij, die zorgt voor de verspreiding van stuifmeel in de fruitteelt?

Ten slotte doet Nederland er volgens het rapport goed aan duurzame productie en handel te stimuleren om zo de toevoer van grondstoffen te waarborgen.

© ANP

maandag 11 oktober 2010

No Impact Week


Op zondag 7 november 2010 start No Impact Week NL. Tijdens deze week word je uitgedaagd om stap voor stap te komen tot No Impact op het milieu.
Tijdens No Impact Week pas je je gedrag aan op het gebied van consumeren, afval, transport, voedsel, energie & water. Als je je aanmeldt krijg je een handleiding waarin staat hoe het werkt; elke dag ga je een stapje verder. Ook kijk je hoe je de impact die je hebt op het milieu, kunt compenseren.

Elke verandering in je gedrag, hoe klein ook, heeft effect! Jij koopt iets niet, of je koopt iets anders, jij neemt groene stroom, jij pakt de fiets in plaats van een auto. Elke kleine verandering helpt.

No Impact Week NL start op zondag 7 november en eindigt op zondag 14 november. Vanaf 20 oktober kun je je aanmelden. Klik hier voor meer informatie.

Diplomaat met witte kont


den helder - Hoe zou hij zich voelen, de tapuit? Het vogeltje is 'benoemd' tot ambassadeur van Den Helder, maar toen dat belangrijke besluit werd genomen wisten maar heel weinig Helderse volksvertegenwoordigers hoe de tapuit er uit ziet en hoe hij klinkt.


CDA'er Willem Burggraaf had het beestje wel eens gezien tijdens een rondleiding in het Helderse natuurgebied. ,,Je moet heel goed kijken wil je ze zien. Ze hebben witte kontjes'', vertelde hij de raad. Hilariteit alom. Volgens Ben Reiff (VVD) zijn er binnen de familie tapuit verschillende soorten. ,,Die we hier hebben heeft een rode borst.'' Een andere volksvertegenwoordiger zocht op zijn laptop op internet naar een geluidsfragment van de tapuit. Tijdens de vergadering werd het getjilp via de geluidsinstallatie met de aanwezigen gedeeld.

De gloednieuwe 'diplomaat' resideert in de Helderse duinen. De groep, zo'n veertig broedende paartjes, is volgens GroenLinks de grootste populatie tapuiten in Nederland. Daarnaast fourageren grote aantallen tapuiten tijdens hun trek van en naar Afrika op diverse plekken in de marinestad. De gemeenteraad is het met Nel Dol van GroenLinks eens dat de tapuit in het kader van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Biodiversiteit als ambassadeur van Den Helder moet worden aangewezen. De gemeente kan er volgens de raad ook publicitair mee scoren.

dinsdag 5 oktober 2010

Gerbrandy geeft burgers stem op conferentie biodiversiteit

Eind oktober wordt in het Japanse Nagoya een internationale conferentie gehouden over een nieuwe biodiversiteitstrategie. Gerben Jan Gerbrandy lanceerde 1 oktober een wereldwijde Facebookcampagne en een online petitie "Stop biodiversity loss at Nagoya summit!" Zijn doel is om in de aanloop naar de top zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen, die hij zal overhandigen aan de belangrijkste onderhandelaars in Nagoya. “Als ik met duizenden steunbetuigingen naar Japan kan afreizen dan kunnen we de druk vergroten op de ministers van Milieu die daar bij elkaar komen. Dan voelen ze de hete adem van burgers in hun nek. De tijd van praten is namelijk voorbij wat mij betreft. Er moet echt iets gebeuren.”

concrete afspraken essentieel
De Nederlandse Europarlementariër maakt zich zorgen over de uitkomst van de conferentie. “In 2002 spraken de wereldleiders af dat het verlies aan biodiversiteit moest worden gestopt in 2010. In dit Internationale Jaar van de biodiversiteit blijkt het tegenovergestelde het geval. Het tempo waarmee de biodiversiteit afneemt, gaat alleen maar sneller. Het is essentieel dat er eind oktober in Nagoya concrete afspraken worden gemaakt en druk vanuit de samenleving kan daar een positieve bijdrage aan leveren. Ik kan als politicus de mensen een stem geven."

De petitie, een persoonlijk initiatief van Gerbrandy, is te vinden op Facebook: www.facebook.com/stopbiodiversityloss en www.ipetitions.com/petition/stopbiodiversityloss
Twitter: @Stopbiodiv_loss

woensdag 29 september 2010

HeadsUp! Visualiseer het klimaatHeadsUp! roept mensen uit de ontwerpbranche op om concepten te bedenken voor een HeadsUp Display voor en van iedereen. Het beste idee zal een plek krijgen op Times Square in New York City.
Een groep adviseurs in design, communicatie en data-visualisatie hebben een wedstrijd uitgeschreven om bewustzijn bij de bevolking te creëren over de gevolgen en de voortgang van de klimaatverandering. Het “dichterbij de mensen brengen” van het onderwerp en mensen bewustmaken dat ook zij hun bijdrage kunnen leveren staat centraal.

Datavisualisatie door de jaren heen
Het visueel presenteren van cijfers is zeker niet nieuw en heeft bewezen effectief te zijn in de bewustwording van een onderwerp. Er zijn veel voorbeelden te vinden van datavisualisatie over een tal van onderwerpen. Zo had Douglas Lee in 1941 al het idee om het Empire State Building van kleur te laten veranderen afhankelijk van de weersverwachting, hebben we diverse voorbeelden gezien om het gevaar van roken onder de aandacht te brengen en werd de atoomcrisis tijdens de Koude Oorlog duidelijk in beeld gebracht met de Doomsday Clock.

Nu is het tijd om de klimaatsverandering duidelijk en vooral eenduidig onder de aandacht te brengen. Gelukkig heeft de technologie niet stilgestaan en is het nu nog beter mogelijk om op een innovatieve, creatieve en vooral interactieve manier een doelgroep bewust te maken.


Fysieke plek, lokale bewustwording
Het is belangrijk dat de gevolgen van klimaatsverandering ook direct in verband worden gebracht met lokale gevolgen, dan wel niet initiatieven. Een fysieke plek waarop mensen er direct aan herinnerd worden kan hier aan bij dragen. De winnaar van de competitie krijgt dan ook de kans om meteen op “the mother of all places” zijn of haar creatie te tonen, Times Square in New York.

Competitie
Iedereen mag en kan meedoen met de competitie. Na de lancering, op 22 september op Picnic, zal deze competitie meer en meer onder de aandacht worden gebracht bij ontwerpbureaus en individuen over de hele wereld.
Vanaf januari is het mogelijk om je eigen concept of uitwerking in te sturen. De finalisten worden in mei bekend gemaakt en het winnende ontwerp zal in juni te zien zijn op Times Square.

Klik hier voor de wedstrijd

maandag 27 september 2010

Adopteer een bijenvolk
Dat bijen kunnen steken, weet iedereen. Dat bijen honing maken weet ook iedereen. Wat niet iedereen weet is dat bijen bijzonder nuttig zijn en in de voedselketen een zeer bijzondere plaats innemen. De bij is de belangrijkste bestuiver. 80% van alle gewassen in Nederland wordt door bijen bestoven en de bijen zijn dus onmisbaar. Bij het verzamelen van nectar en stuifmeel vliegt de bij van bloem naar bloem, hierbij blijft het kleverige stuifmeel aan het behaarde lichaam van de bij hangen en dit vervolgens meeneemt naar de volgende bloem. De economische waarde van de bij in Nederland bedraagt maar liefst 0,8 miljard euro waar de waarde van de natuurlijke gewassen nog bij komt.

Bijensterfte
Zoals u overal heeft kunnen lezen wordt de bijenpopulatie sinds enkele jaren ernstig bedreigd. In de afgelopen winters zijn veel bijenvolken doodgegaan. Veel imkers vinden in het voorjaar hun bijenkast leeg terug. De oorzaak hiervoor is tot nu toe onbekend. Het is van groot belang dat de bijenhouderij in stand wordt gehouden.


Adopteer een bijenvolk

Er is nu een gemakkelijke, leuke manier om iets te doen voor de bijtjes ; je kunt een bijenvolk adopteren. Het belangrijkste deel van de opbrengsten van de bijenvolkadopties gaat naar onderzoek naar de oorzaak van bijensterfte en belangrijker nog, een oplossing hiervoor .Je draagt dan ook bij aan het stimuleren en opleiden van aspirant imkers. Je ontvangt een certificaat, zuivere honing van je eigen bijenvolk en 4 keer per jaar een nieuwsbrief, na afspraak kunt je je eigen bijenvolk bezoeken

Meer weten? Kijk op http://adopteereenbijenvolk.net/index.html

donderdag 23 september 2010

Spullen delen


Ieder van ons heeft spullen die nauwelijks gebruikt worden. Bij jou thuis liggen -bijvoorbeeld- luchtbedpompen, een tent en jerrycans. En dat terwijl je buurman naarstig op zoek is naar zo'n pomp. Had u dat maar geweten! Vanaf nu wordt het makkelijk om spullen te delen, dankzij de website van Martin Hietkamp:
"Hierdoor besparen we geld, wordt de aarde gespaard en kunnen we meer spullen gebruiken dan we zelf kunnen kopen


U kunt spullen lenen bij de buren, bij vrienden en bij bekenden, maar waarom niet via het internet? Vanaf nu is er www.spullendelen.nl . En je kunt zo met elkaar linken, dat je alleen maar spullen uitwisselt met mensen die je vertrouwt.

De site bestaat nog niet zo lang, dus je kunt er nog niet alles op vinden, want zoals met al dit soort initiatieven, het valt of staat met de interactie van de bezoekers.

Meldt jij je ook aan?

Spullen delen


Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen op zoek zijn naar iets wat iemand anders over heeft? Het komt voor dat in de ene schuur grasmaaiers staan te roesten en het andere huis heeft er eentje nodig. Je weet het alleen niet van elkaar.
Vanaf nu is daar een oplossing voor dankzij de website van Martin Hietkamp: "Hierdoor besparen we geld, wordt de aarde gespaard en kunnen we meer spullen gebruiken dan we zelf kunnen kopen ” Vanaf nu is er www.spullendelen.nl
De site bestaat nog niet zo lang, dus je kunt er nog niet alles op vinden, want zoals met al dit soort initiatieven, het valt of staat met de interactie van de bezoekers.


Meld jij je ook aan?

woensdag 22 september 2010

De consument en biodiversiteit === een gastblog van Rosa Draaisma

Op dinsdag 7 september vond in Felix Meritis in Amsterdam het debat ‘de consument en biodiversiteit’ plaats. Dit debat, georganiseerd door de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen is de tweede in de reeks 'Investeren in biodiversiteit, kiezen of verliezen'. In de bijeenkomsten kunnen burgers en maatschappelijke organisaties aangeven hoe volgens hen het verlies van biodiversiteit is te stoppen. De uitkomsten worden verwerkt in een advies aan het kabinet.

levenstijltypen
De avond begon met een presentatie van Lianne van der Wijst van onderzoeksbureau GfK. Zij doet sinds 2005 onderzoek naar duurzame consumptie, waarbij gemeten wordt wat mensen daadwerkelijk consumeren. Uit dit onderzoek blijkt dat duurzame consumptiepatroon niet bepaald wordt door economische of demografische kenmerken, maar vooral een kwestie is van ‘levensstijltypen’. Deze typen delen mensen in aan de hand van waardepatronen en levenshoudingen.
Hoewel 89% van de huishoudens wel eens een biologisch product heeft gekocht, kiest slechts 2 tot 5 % op meer structurele basis voor duurzame producten. 45 à 50% van de Nederlandse bevolking vindt duurzaamheid wel belangrijk, maar zien dat als belangrijkste motief wanneer zij een keuze maken voor een product: prijs of merk is belangrijker dan duurzaamheid. Dan is er ook nog een groep van ongeveer 45% die vrijwel niet open lijkt te staan voor duurzame consumptie.
Na vele jaren van campagne voeren is duurzaamheid bij de middelste groep wel gestegen op het lijstje van motieven bij het maken van een keuze voor een bepaald product. Duurzaamheid komt nu vaak op de tweede plaats. Impliciet gaan mensen er van uit dat hun favoriete merk er wel voor zorgt dat hun productieprocessen in orde zijn, vertelt Nico Roozen van Solidaridad. Gelukkig is hier een trend in te zien, waarbij grote merken zich steeds meer inzetten voor duurzame productie. Vooorbeelden hiervan zijn Mars en Sara Lee (het bedrijf achter DE en Pickwick). Toch werd er op gewezen dat deze trend niet plaatsvindt bij alle productgroepen: in sommige sectoren is nog weinig aandacht voor duurzame productie.

uitzondering
Emotie-econoom Henriëtte Prast wees erop dat het belang van informatie niet overschat moet worden in de discussie rondom duurzaam consumeren. Informatie over de duurzaamheid van producten is belangrijk, maar emoties spelen een grote rol bij de keuzes die consumenten maken. Hierbij gaat het om wat de norm is: mensen willen niet graag de uitzondering op die norm zijn. Zij willen niet het gevoel hebben dat ze hun keuze moeten verantwoorden of uitleggen. Een voorbeeld hiervan is dat vegetariërs altijd hun dieetwensen moeten doorgeven bij diners en bijeenkomsten(zij zijn dus de uitzondering). Om vleesconsumptie te ontmoedigen, zou dit omgedraaid kunnen worden, bijvoorbeeld door te kiezen voor het principe 'Carnivoor? Geef het door.' Hierdoor wordt (af en toe) vegetarisch eten meer een sociale norm.

doelgroepen
Vanuit het publiek werd benadrukt dat het belangrijk is om de verschillende doelgroepen anders te benaderen, wanneer je hen wil stimuleren duurzaam te consumeren. De 2-5% die regelmatig duurzaam consumeert is makkelijker te stimuleren met meer informatie, die het voor hen makkelijker maakt om te kiezen voor duurzame producten. Voor de 40-45% voor wie duurzaamheid een tweede keuzemotief is, lijkt het belangrijk om bedrijven te stimuleren duurzaam te produceren en te kijken of duurzame producten meer de sociale norm kunnen worden. Wat betreft de laatste groep, die niet open lijkt te staan voor duurzame consumptie, zou de overheid wetgeving kunnen maken die onduurzame producten weert uit de schappen van de supermarkt.

Het volgende debat van de Taskforce staat in het teken van ‘innoveren voor biodiversiteit’ en vindt plaats op 16 november in Felix Meritis in Amsterdam.

vrijdag 17 september 2010

10 dagen kraanwater

Kraanwater moet ons favoriete drankje worden, als het aan de Dopper ligt. Reden daarvoor? Kraanwater is calorieloos, duurzaam en zuiver. Een glas water uit de kraan lest je dorst voor 100%. Ook krijg je 0 calorieën binnen.

Op 1 oktober start de actie 10 Dagen Kraanwater . De Dopper roept op om van 1-10-10 tot 10-10-10 helemaal geen wegwerpflesjes te kopen. Als heel Nederland meedoet, scheelt dat miljoenen PET-flesjes.

Er worden per dag, alleen al in Nederland, minimaal 500.000 plastic (water)flesjes weggegooid. Ze belanden op de vuilnisbelt, maar ook op straat of in de zee. Daar komt nog bij, dat er voor 1 flesje water nog eens 1 liter water en een kwart liter olie nodig is.

Flesje
Lekker Hollands kraanwater verdient volgens de Dopper een mooi, duurzaam flesje. Ze hebben vervolgens een wedstrijd uitgeschreven om het ideale hervulbare flesje te ontwerpen. Het winnende ontwerp voldoet helemaal aan de wensen voor dé Dopper: duurzaam, gemakkelijk schoon te maken en echt mooi.

Dopper APP
Tijdens de bekendmaking van het winnende ontwerp lanceerde de Dopper ook de Dopper app voor mobiele telefoons. Met die app vind je gratis watertappunten over de hele wereld. Van waterfonteintjes (“happertjes”) tot restaurants waar ze gratis water schenken. Ook vind je winkels waar je even mag bijtappen en kantoren van de meest uiteenlopende bedrijven of particulieren die graag even de kraan open draaien om een flesje bij te vullen.
De Dopper-app is net als kraanwater gratis, maar er zit een knop op om heel eenvoudig te doneren aan Simavi. Zij werken samen met moeders in ontwikkelingslanden aan veilig drinkwater voor het hele gezin.


donderdag 16 september 2010

Be greenVorig schooljaar richtte een groep studenten van de Hogeschool Utrecht het bedrijf Greeny Games op. Greeny Games vindt het belangrijk dat de jongere generatie al vanaf jongs af aan bewust leert omgaan met het milieu, daarom heeft zij het milieuspel voor kinderen vanaf 8 jaar bedacht. Met het product won het bedrijf diverse prijzen en werd het afgelopen juli in Bulgarije uitgeroepen tot beste Student Company van Europa.

Dat wat ‘Be Green’ zo bijzonder maakt, is de combinatie van amusement en educatie. Milieu is een veelbesproken item onder volwassenen. Greeny Games is van mening dat het verbeteren van het milieu begint bij de jongere generatie, aangezien zij de toekomst zijn.

In ‘Be Green’ staat milieu inspecteur Greeny centraal. Bij het spel draait het om het verzamelen van Greeny kaarten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen groene en grijze energie. Naast de Greeny kaarten zijn er ook milieukaarten. Deze kaarten wijzen kinderen op handelingen die zowel positieve als negatieve uitwerkingen hebben op het milieu. Om het spel te kunnen winnen is er een goede tactiek en een flinke dosis geluk nodig.

In 2009 is Greeny Games opgericht als studentenbedrijf voor de opleiding Small Business en Retail Management aan de Hogeschool Utrecht in samenwerking met stichting Jong Ondernemen. Het doel van de opleiding is het opleiden tot succesvolle ondernemers. Tijdens de studie krijgen studenten te maken met allerlei situaties, die in de praktijk voorkomen.

Begin 2010 heeft Greeny Games de duurzaamheidwedstrijd van Jong Ondernemen gewonnen. In juni 2010 is Greeny Games door Jong Ondernemen uitgeroepen to het beste HBO-studentenbedrijf van Nederland. Tijdens de Ja-Ye European Enterprise Challange 2010 in Bulgarije heeft Greeny Games niet alleen de Citi Sustainability Award weten binnen te halen, maar ook de European Company of the Year Award. Inmiddels is Greeny Games doorgestart als VOF.bron: duurzaam nieuws

woensdag 15 september 2010

Nudge geeft een zetje
Het Engelse 'to nudge' betekent het geven van een zetje. Dat is wat NUDGE gaat doen: het geven van vele zetjes aan goede groene initiatieven. Maar NUDGE betekent ook New Union for the Development of a Green Economy, ofwel: de Nationale Unie voor een Duurzame Groeiende Economie.

Nudge wil een positieve dialoog aangaan over een groene economie. Ze bieden praktische steun, kennis, brengen mensen met elkaar in contact en wijzen de weg. En als het nodig is steunen ze financieel.

NUDGE is een social venture: een onderneming met een ideële doelstelling. Ze geloven niet in subsidies of liefdadigheid. Wel in transparantie, stevige financiering en een krachtig platform. Het geld hiervoor komt van investeerders en commerciële partners, die net als wij geloven dat duurzaamheid en winstgevendheid prima samengaan. Zij zijn echter bereid de winst te herinvesteren in nieuwe duurzame projecten.

NUDGE wil de krachten bundelen van heel veel consumenten. Ze vinden elkaar in de wens onze leefomgeving duurzamer te maken en daar direct invloed op uit te oefenen.

Op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, gaat Nudge voluit van start. Tot die tijd werken ze hard aan de organisatie en voorbereidingen. Ze willen u vragen lid te worden. Want hoe eerder wij ons verbinden, hoe sterker men staat.


Meer weten of aanmelden? Klikt u dan hier

woensdag 8 september 2010

Het is lekkerder in het landschapSinds 6 september kun je in de provincie Utrecht meedoen aan een game via hun mobiele telefoon. De game is onderdeel van de campagne "Het is lekkerder in het landschap" en loopt tot begin oktober. Om te winnen log je zo vaak mogelijk in op zoveel mogelijk verschillende locaties in het landschap. Ben jij degene die het meeste heeft ingelogd op een locatie, dan ben je 'Commissaris' van die plek. Degene die aan het eind van het spel de meeste punten heeft, wint een iPad en heeft bovendien een heleboel unieke locaties gezien!

Bonuspunten zijn ook te verdienen door de eerste te zijn die ergens inlogt of door vrienden uit te nodigen mee te doen. Degene die het vaakst inlogt op een bepaalde locatie wordt ‘Commissaris' van dat plekje. Begin oktober eindigt de game en wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij of zij wint een iPad en heeft bovendien veel van de prachtige landschappen gezien die de provincie Utrecht rijk is.

Van hot naar her
De locaties die bezocht moeten worden tijdens de game liggen over de hele provincie verspreid: landgoed Amelisweerd, fort Vechten, de Soesterduinen, polder Ruigenhoek, het bos in Hollandsche Rading, het Henschotermeer, de wandelroute Oostdijk, Bunschoten, de Hagesteinse plas, kasteel Groeneveld, zwemplek 't Waal, de Lek, zwemplek De Strook, de Maarsseveense plassen, plas Strijkviertel, recreatiegebied het Oortjespad, de Haarrijnse plas, de Bergjes en het Doornse gat. De exacte locaties staan op www.lekkerderinhetlandschap.nl en daar kun je je ook aanmelden. Om mee te kunnen doen, heb je een smartphone nodig met internet. Het maakt niet uit wanneer je begint: als je fanatiek bent, kun je zelfs winnen als je in de laatste week start!

Events in het landschap
Voor de campagne 'Het is lekkerder in het landschap' organiseert de provincie allerlei events in het landschap. Op die manier kunnen jongeren ervaren hoe mooi de Utrechtse landschappen zijn en zelf meemaken dat veel dingen lekkerder zijn in het landschap: eten, film kijken, feesten, relaxen en sporten. Evenementen tot nu toe: een luchtballonnentocht (mei 2010), een groot diner op vliegbasis Soesterberg met veel producten uit de Utrechtse landschappen (juni 2010), de voorpremière van Sterke Verhalen in de buitenlucht (augustus 2010). De komende weken wordt een voetbaltoernooi georganiseerd en er volgt nog een evenement in oktober.

Ruimtelijk Actieprogramma
De landschapscampagne is onderdeel van het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) waarin via zes projecten wordt gewerkt aan het mooier maken van onze provincie. Naast de landschapscampagne werkt de provincie onder andere aan het stimuleren van binnenstedelijke ontwikkeling, het verbeteren van de stad- en landfietsverbindingen en het herinrichten van bedrijventerreinen.

dinsdag 7 september 2010

7 september: publiek debat consument en biodiversiteit
De vis raakt op, oerwoud verdwijnt, landbouwgrond verandert in woestijn en zoet water wordt steeds kostbaarder. Verlies van natuurlijke hulpbronnen raakt onze voedsel- en medicijnproductie in het hart. Wat kunnen consumenten daartegen doen? En welke informatie of economische prikkels zijn daarvoor nodig? Werkt de wortel, de preek of de zweep het beste?


Dat is het thema van het openbare debat Consument en Biodiversiteit dat 7 september wordt gehouden in centrum Felix Meritis in Amsterdam. Het debat van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen is de tweede in de reeks Investeren in biodiversiteit, kiezen of verliezen. In de bijeenkomsten kunnen burgers en maatschappelijke organisaties aangeven hoe volgens hen het verlies van biodiversiteit is te stoppen. De uitkomsten worden verwerkt in een advies aan het kabinet.

De manier waarop we omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen bedreigt de verscheidenheid van genen, soorten en ecosystemen, kortom de biodiversiteit op aarde. Nu al wordt zo’n 40 procent van alle planten en dieren met uitsterven bedreigd. Wereldwijd is afgesproken dat het verlies van biodiversiteit, voor zover mogelijk, vóór 2020 moet zijn gestopt.

In Nederland richt de Taskforce Biodiversiteit zich op de economische waarde van biodiversiteit.
Hans Alders, voorzitter van de Taskforce, is ervan overtuigd dat een link tussen economisch belang en biodiversiteit essentieel is voor behoud van biodiversiteit. ‘Wereldwijd moeten we afspraken maken hoe we permanent gaan betalen voor biodiversiteit. Behoud van biodiversiteit moet economisch interessant worden’, aldus Hans Alders.


Programma debat Consument en Biodiversiteit op 7 september:

• 20.00 uur: opening en welkomstwoord Hans Alders van de Taskforce
• Interviews met: Henriette Prast (emotie-econoom), Lianne van der Wijst (specialist op het gebied van koopgedrag, werkzaam bij onderzoeksbureau GfK) en Nico Roozen (specialist op het gebied van duurzame productie en directeur van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad)
• Open discussie
• 21.30: afsluiting door Hans Alders


Elke Nederlander legt beslag op 4 hectare grond (hier en elders op de wereld). Als de ruimte eerlijk verdeeld zou zijn over de inwoners van deze wereld, zouden wij slechts 1,8 ha tot onze beschikking hebben (onze Fair Earth Share).
Dierlijke levensmiddelen als vlees en zuivel, maar ook plantaardige vetten, koffie en thee hebben een groot landbeslag. Het verbouwen van bijvoorbeeld soja (voor veevoer) en palmolie (voor voedingsmiddelen en cosmetica) gaat vaak ten koste van het tropisch regenwoud.
Voor vermindering van de druk op de biodiversiteit is een ander consumptiepatroon nodig. De Taskforce brengt de beste methoden in kaart om onze ecologische voetafdruk door de consumptie van vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen in 2050 te beperken tot onze Fair Earth Share. Consumentengedrag is op verschillende manieren te beïnvloeden, bijvoorbeeld door voorlichting (certificering), prijsprikkels, fiscale instrumenten en normstellende wetgeving.
Certificeringssystemen, meestal herkenbaar aan keurmerken, kunnen mensen bewegen om te kiezen voor duurzame artikelen. Voorbeelden zijn de Forest Stewartship Council (FSC) voor hout, de Marine Stewartship Council (MSC) voor vis en Fair Trade voor producten uit ontwikkelingslanden. Voor mensen die bij hun boodschappen rekening willen houden met biodiversiteit is er nu nog weinig informatie beschikbaar (een uitzondering is de Viswijzer) en bestaat er geen speciaal keurmerk. Certificeringssystemen hebben ook nadelen: het is een vrijwillig instrument en er zijn er al vele op de markt. Door dat laatste kunnen consumenten, maar ook bedrijven de weg kwijt raken. Een optie is de criteria met betrekking tot biodiversiteit binnen bestaande systemen aan te scherpen. Dit past in de trend van bredere keurmerken, die meerdere duurzaamheidsaspecten bestrijken.
Maar ook prijsprikkels behoren tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld in het geval van vlees en zuivel vormen een belangrijk bestanddeel van ons menu. En het eetgedrag in de opkomende economieën gaat steeds meer op dat in het Westen lijken. Dit terwijl 18% van het wereldwijde broeikaseffect voortkomt uit de vraag naar dierlijke eiwitten. Oorzaken zijn het energieverbruik in de ketens (transport van veevoer en vlees, verpakkingen etc.) maar ook de uitstoot van methaan door rundvee. Daar komt bij dat het aantal hectares landbouwgrond dat nodig is voor de productie van dierlijk eiwit groot is. Hierbij gaat het vooral om weidegronden en sojaplantages voor de productie van veevoer. Met name in Zuid-Amerika is dit een probleem.

Verschillende maatschappelijke organisaties pleiten daarom voor verhoging van de BTW op vlees van 6 naar 19%. Dit kan consumenten stimuleren minder dierlijke eiwitten te nuttigen. Een andere optie is een accijns op vlees in de vorm van een vaste heffing per kilo. Helaas kan duurder vlees ongunstige gevolgen hebben voor de economisch belangrijke vleessector in ons land. Ook kan het de prikkel voor boeren om hun vlees- en zuivelproductie te verduurzamen verminderen. Het gaat hier dus om een lastig dilemma, waarover binnen de Taskforce het laatste woord nog niet is gezegd.

Felix Meritis is op Keizersgracht 324 in Amsterdam.
Toegang tot het debat is gratis

donderdag 2 september 2010

Gratis openluchtfestival bij NCB Naturalis


Leiden beleeft op 3 en 4 september 2010 een primeur; voor het eerst wordt het gratis openluchtfestival “Life Live”georganiseerd in de tuin bij museum Naturalis. Vanaf vijf uur ’s middags kunnen bezoekers er genieten van film, muziek, straattheater, workshops en een hapje en een drankje. Het festival staat in het teken van het Jaar van de Biodiversiteit. Bij de start wordt een prijs uitgereikt voor het beste plan om biodiversiteit in de regio te versterken.
Het complete programma staat op www.naturalis.nl/festival en in een speciale bijlage van het Leidsch Dagblad die op 25 augustus is verschenen. Er wordt natuurlijk gehoopt op een mooie nazomer, maar mocht het slecht weer zijn dan wordt het festival naar binnen verplaatst. De toegang is gratis.

Prijsuitreiking
Gemeente Leiden, Milieudienst West-Holland en NCB Naturalis schreven de prijsvraag Wilde Weelde uit. Alle inwoners en bedrijven van de regio konden een plan bedenken om de biodiversiteit in hun buurt of bedrijf te versterken. Het winnende plan wordt uitgevoerd en hiervoor stellen de gemeente Leiden en Fonds 1818 elk 20.000 euro beschikbaar. Er zijn 30 inspirerende aanmeldingen ontvangen. De winnaar wordt bekendgemaakt op vrijdag 3 september om 19:30 uur in de tuin van Naturalis.

Films
Bezoekers kunnen in de tuin van museum Naturalis genieten van films en documentaires op een groot scherm. Klassiekers zoals Finding Nemo en Ice Age zijn te zien; met een speciale introductie door wetenschappers van NCB Naturalis die nét even iets meer kunnen vertellen over de wereld van anemoonvisje Nemo en mammoet Manny. Na de vertoning van de prijswinnende documentaire Rotvos vindt discussie plaats met vossenexpert Jaap Mulder. Grotere films worden afgewisseld met kortere inspirerende filmpjes.

Muziek
De vrijdag staat in het teken van zigeunerjazz, tango, klezmer en popklassiekers. Er speelt ook een bluegrass-bandje. Zaterdag komt er een Cubaans latin trio en een pop rock band, de avond wordt afgesloten door The Playmates!

3D-foto’s
Wegens groot succes toont fotomicrograaf Wim van Egmond nogmaals de 3D-foto's van zijn insectenportretten. Bezoekers kunnen met een speciaal brilletje de insecten extra goed bekijken. Bovendien vertelt Wim over zijn fascinatie voor insecten en hoe het hem lukt om ze zo dichtbij te fotograferen.

Festivalmarkt
Op de festivalmarkt kunnen bezoekers zich aanmelden voor een vleermuisjacht met de batdetector, meedoen aan een graffitiworkhop, een excursie naar biodiversiteittuin Vrij Groen, of een Slootsafari.

Beagle-Tweetup
Op vrijdag vindt er een heuse tweet-up plaats. Een tweet-up is een ontmoeting van mensen die via twitter met elkaar in contact zijn gekomen. Deze tweet-up staat in het teken van het VPRO-programma ‘Beagle – in het kielzog van Darwin’. Programmamaker Lex Runderkamp en deelneemster Hanneke Meijer zijn erbij. De laatste aflevering van de Beagleserie stond in het teken van biodiversiteit en hoe we die kunnen behouden. Wetenschappers en bezoekers gaan hierover in gesprek, geïnspireerd door de favoriete Beagle-fragmenten van de twitteraars. Vanaf september worden er Beagle-updates uitgezonden op Nederland 2. In deze updates gaat de VPRO op zoek naar hoe het nu gaat met de Beagle-wetenschappers en hun onderzoek.


Jaar van de Biodiversiteit

NCB Naturalis maakt deel uit van de Coalitie Biodiversiteit 2010, een landelijk consortium van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Nederland bruist in 2010 van de activiteiten. Bekijk de website van de coalitie: www.biodiversiteit.nl


Minister: “Spijker op zijn kop”

In dit jaar van de biodiversiteit gaf het ministerie van VROM een bijdrage voor dit unieke festival. Het past in het beleid van het ministerie om biodiversiteit op lokaal niveau te versterken. Milieuminister Tineke Huizinga van VROM: “NCB Naturalis slaat de spijker op z’n kop met een festival vol aandacht voor biodiversiteit. Want biodiversiteit gaat echt verder dan bijzondere dieren en planten beschermen tegen uitsterving. Biodiversiteit houdt onze omgeving leefbaar. De natuur om ons heen zit heel ingenieus in elkaar en daarvan zijn wij afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop ons voedsel groeit. Het gaat dus ook om onszelf en om onze gezondheid. Wij moeten ervoor waken dat wij die mooie systemen van de natuur niet met kortzichtig handelen beschadigen.“

Rotterdam staat open voor duurzame ideeën

Om tot een goed duurzaamheidsprogramma te komen roept het Rotterdamse college van Burgemeester en Wethouders alle bewoners op om op 11 september met ideeën te komen. Rotterdammers kunnen op 11 september dus zelf het stadsbestuur in 1 minuut vertellen wat ze willen met duurzaamheid in Rotterdam. Het programma begint om 11.00 uur in het het Drijvend Paviljoende (de drie klimaatbollen) aan de Rijnhaven.

Duurzame ideeën
Als u met frisse, duurzame ideeën ronloopt? Of wilt u uw idee met anderen delen? Dan zijn de ´drie klimaatbollen´ op zaterdag 11 september de plek waar u moet zijn. Hier kunnen alle Rotterdammers hun duurzame hart laten spreken.

Duurzaamheidsprogramma
De gemeente schrijft in haar persbericht:
´Of het nu gaat om luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit of geluidsoverlast, Rotterdam wil zich blijven inzetten voor een aangenaam, gezond en schoon leefklimaat en voor een duurzame, aantrekkelijke en economisch sterke stad. Rotterdam heeft een goede reputatie opgebouwd op het gebied van milieu en duurzaamheid. Maar we hebben ook ambities: verdere reductie van de CO2-uitstoot en 100 procent klimaatbestendigheid. Bij die ambities hoort een duurzaamheidsprogramma. Dat programma moet breed worden gedragen, anders heeft het geen kans van slagen.´

1 minuut
Iedereen kan 11 september een bijdrage bieden aan het duurzaamheidsprogramma van de stad en zijn/haar idee in 1 minuut presenteren: ´´u legt uw idee uit, vertelt wat u nodig hebt en wat u zelf gaat doen om uw idee te realiseren.´ ,aldus de gemeente.

Presentatierondes
Er zijn verschillende presentatierondes. Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke presentieronde een duurzaam idee past:

11.00 uur Bij mij in de straat;
12.15 uur Bij mij op school/vereniging;
13.30 uur Bij mij in de winkel;
14.45 uur Bij mij in de stad

Deskundige jury
Een deskundige jury beoordeelt uw idee op toegevoegde waarde voor de stad. Ook wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen is aanwezig om haar reactie te geven. De ideeën worden vastgelegd in een schriftelijk verslag, dat wordt gebruikt bij het opstellen van het Programma Duurzaamheid. Daarnaast wordt uw verhaal samengevat en op een speciaal internetforum gezet. Bezoekers van de site hebben de mogelijkheid te reageren op uw idee.

Wensboom
Er is 11 september ook een doorlopend programma. Dus wilt u liever zonder presentatie uw zegje doen? Ook dat kan. U kunt online in de chatroom uw ideeën posten of deze in de wensboom ophangen. Ook is er een speciale Klimaatexpositie over de Rotterdamse klimaataanpak en kunt u informatie inwinnen over energiebesparing in huis, een groen dak, milieuvriendelijk tuinieren, duurzaam vervoer, en nog veel meer. Jeugdige bezoekers kunnen onder begeleiding een tafelventilator op zonne-energie maken.

Meer informatie
Zaterdag 11 september
11.00-16.00 uur
Drijvend Paviljoen in de Rijnhaven (achter het nieuwe Luxor v.a. Noord gezien).

Kijk voor meer informatie op
www.rotterdam.nl/klimaatstad

maandag 30 augustus 2010

Vreemde krekel nieuw voor Nederland
Insectenonderzoeker Jaap Bouwman hoorde op 19 augustus een vreemd geluid langs het spoor bij Ede-Wageningen. Hij kent de Nederlandse sprinkhanen en krekels goed, maar dit was iets wat hij nog nooit gehoord had. Na enig speurwerk kwam hij erachter dat het Eumodicogryllus bordigalensis was, een soort die nog nooit eerder gevonden is in ons land.

De soort is vooral algemeen in Zuid-Europa, maar wordt de laatste jaren steeds vaker in noordelijke streken aangetroffen. Zo zijn er inmiddels diverse vindplaatsen in Duitsland en Tsjechië, steeds op spoorwegterreinen. Als Nederlandse naam wordt daarom spoorkrekel voorgesteld.

Het is nog onduidelijk hoe de krekel zich verspreidt. De meeste literatuur gaat uit van passieve verspreiding met treinen, maar de jonge dieren hebben vleugels waarmee ze goed kunnen vliegen. Mogelijk verspreiden ze zich (deels) ook op natuurlijke wijze. Na enkele dagen werpen ze de vleugels af.

Enkele weken geleden werd de kiezelsprinkhaan al nieuw voor Nederland gevonden, ook al op spoorwegterreinen. De laatste jaren zien we steeds meer zuidelijke sprinkhanen en krekels naar het noorden oprukken. Deze dieren zijn erg warmteminnend en de hogere temperaturen spelen daarom ongetwijfeld een rol bij deze ontwikkeling.
Tot nu toe zijn er alleen geluidsopnames beschikbaar. De diertjes zelf zijn moeilijk te vinden. De komende tijd zal nader onderzoek plaatsvinden op de vindplaats.

EIS-Nederland houdt zich aanbevolen voor verdere waarnemingen van de spoorkrekel. Deze kunnen worden doorgegeven aan eis@ncbnaturalis.nl.

woensdag 25 augustus 2010

Groenemaand.nl voor een actieve nazomer


De gehele maand september staat Nederland in het teken van de Groene Maand. Een campagne die aandacht vraagt voor de natuur en het Nederlandse landschap. Hiervoor is de website www.groenemaand.nl gelanceerd met daarop honderden groene activiteiten en natuurexcursies.

Groene Maand
De Groene Maand wordt jaarlijks in september georganiseerd door een groot aantal organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landbouw en recreatie. Doel is om een zo groot mogelijk publiek te enthousiasmeren om naar buiten te gaan. Tijdens deze 11e editie van de Groene Maand worden er in het hele land groene activiteiten georganiseerd. Vaak gratis, uniek en kleinschalig. Wandelingen, fiets- en speurtochten, rondleidingen, kinderactiviteiten, tentoonstellingen en themalezingen, meestal onder leiding van een natuurgids. De campagne is een initiatief van IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie.

Wilt u weten wat er bij u in de buurt te doen is? Neem dan eens een kijkje via de activiteitenzoeker en selecteer op datum of provincie.

Beleef Buiten!
Met de slogan Beleef Buiten! wordt dit jaar ook aandacht gevraagd voor de natuurbeleving door kinderen. Uit onderzoek blijkt dat de kinderen van nu 50% minder in de natuur spelen dan twintig jaar geleden. Dit komt onder andere door de verstedelijking, maar de computer en tv spelen hierin ook een grote rol. Kinderen horen te bewegen. En hierbij is de natuur van vitaal belang!

Een greep uit alle activiteiten:

Voor de kleine natuurdetectives: Ga naar wild speuren op de Veluwe, snorkelen, strandjutten of kajakvaren op de Oosterschelde. Of een insectenhotel bouwen, een avondwandeling maken of rogge dorsen en appels plukken.

Voor de wandelaars is er veel te zien en beleven tijdens duinwandelingen en natuurspeurtochten. Vogels of vleermuizen spotten of ontdek al wandelend een van de vele landgoederen die Nederland rijk is.

Voor de nieuwsgierige mens zijn er tentoonstellingen en lezingen onder andere over het thema Biodiversiteit en natuurvriendelijk tuinieren. Maak kennis met een egelopvang of met het nachtleven van de das.

Creatief? Wandel door een verhaal van de verteltuin of ga groen schilderen of schrijven. Geniet van theater, muziek en een proeftuin tijdens het Groeneveldfestival.

Een weekendje weg... Ook dat kan! Zo is er een natuurweekend op het Ketelmeer en organiseert de Waddenvereniging een waddenwerkweekend.

zaterdag 21 augustus 2010

Natuurrijke tuin

28 augustus staat de tentoonstelling De Natuurrijke Tuin in de Botanische Tuin, Poortlandplein 6 te Delft. Deze tentoonstelling is samengesteld door de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland ter gelegenheid van het jaarthema de Natuurrijke Tuin. De tentoonstelling De Natuurrijke Tuin gaat uit van de twee basisbehoeften van een gemiddelde bewoner om een tuin te hebben; privacy en weinig onderhoud; de tentoonstelling laat daarvan voorbeelden hoe je een tuin aantrekkelijker kunt maken voor de bewoners en de natuur.

Dit jaarthema is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland. Met dit thema wil de KNNV bewoners en bedrijven stimuleren om hun tuin zo in te richten dat er een grotere plek is voor de natuur, denk aan egels, vogels, vlinders, de honingbij, solitaire bijen.

De openingstijden van de Botanische Tuin zijn:
maandag t/m vrijdag 8:30 – 17:00 uur
zaterdag 10:00 – 16:00 uur
zondag (juni, juli en augustus) 12:00 – 16:00 uur

maandag 16 augustus 2010

Doet u mee met de Noordzee?

Het project ‘Duik de Noordzee schoon’ is inmiddels 2 seizoenen in volle gang. Nu komt er een compleet boek over (de functie van) wrakken in de Noordzee. Het is geen gedetailleerd wetenschappelijk feitenboek, maar een boek vol inspiratie en schoonheid met zeer hoge kwaliteit foto’s (van Cor Kuyvenhoven en Peter Verhoog) en levendige tekst over de wrakken in de Noordzee (van Annet van Aarsen) vanuit een zeer ervaringsgericht perspectief. Iedereen die een bijdrage levert aan het boek duikt in de Noordzee of heeft in het verleden in de Noordzee gedoken. Bij dit boek leveren we een DVD met een film van Klaudie Bartelink die in november in première gaat op het North Sea Film Festival.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 1 december voor organisaties en bedrijven en op 10 december voor de losse verkoop. Het boek kan gemaakt worden doordat we veel input krijgen van betrokken professionals. Met hen en de mensen die zich op welke wijze vrijwillig inzetten of betrokken voelen bij ons project willen we dit boek delen. Hoe? Je zou het boek als kerst- of relatiegeschenk kunnen aanschaffen. Op één van de eerste pagina’s willen we ruimte inlassen voor het hoofdstuk ‘in samenwerking met’. Dat past meer bij onze instelling dan achterin het boek ‘Met dank aan’. Bovendien komt de marge die we hebben op het boek volledig ten goede aan het project.

Bij afname van 50 boeken geven wij een korting van 10% en plaatsen wij een logo of naam. Bij de afname van 100 boeken geven wij 15% korting en stellen wij een kwartpagina ter beschikking voor een logo met een korte beschrijving. Wel onder voorwaarde dat we vóór 15 september het logo (en tekst) aangeleverd krijgen. Ook geven we korting aan degene die het boek vóór 1 oktober a.s. bestellen. Op het bestelformulier staat alles helder beschreven.

Meer info? mail info@duikdenoordzeeschoon.nl

maandag 9 augustus 2010

Slimme uilen


Op de website slimme uilen staat een werkboek over biodiversiteit vanaf vandaag. De maakster stelt het voor iedereen beschikbaar om te downloaden. De antwoorden kunnen worden aangevraagd bij haar via de mail.Het werkboek is een basis voor scholen om meer mee te gaan doen, hopelijk zal dit gaan gebeuren.

De link waar meer informatie te vinden is: http://www.slimme-uilen.nl/werkboeken.html

vrijdag 6 augustus 2010

Aandacht voor Oceanen op SAIL Amsterdam 2010SAIL Amsterdam is het grootste, gratis toegankelijke publieksevenement van Nederland.Het hart van SAIL wordt gevormd door de indrukwekkende vloot van Tall Ships, varend erfgoed, moderne schepen, marineschepen en replica’s. Daarnaast vindt er een dagelijks wisselend programma plaats van allerlei culturele en sportieve activiteiten. Het thema van 2010 is: een nautische ontmoeting tussen verleden, heden en toekomst.
SAIL Amsterdam 2010 vindt plaats van donderdag 19 tot en met maandag 23 augustus 2010 op en rond het IJ.

Voor iedereen die wil weten wat er zich afspeelt ónder de kiel van schepen, is er tijdens SAIL ook ruim aandacht voor oceanen:

Ocean Experience
In Club PANAMA kun je kijken naar een 30 minuten durende show over de rijkdommen en mysteries van oceanen. De duizelingwekkende beelden van ruim honderd topfotografen en filmmakers uit de hele wereld nemen de bezoeker ook mee naar Bonaire.
De show laat niet alleen zien hoe mooi oceanen zijn, maar ook wat zij voor de mens betekenen en wat we kunnen doen om ze te beschermen. De Ocean Experience wordt begeleid door de Londense band Kerr.
Gratis.Vrijdag 20 tot en met zondag 22 augustus om 14:00 en 16:00 uur.
Aanmelden: sail@antinea-foundation.org

Safe Haven for Children
Zaterdagochtend fungeert de theaterzaal van PANAMA als Safe Haven for Children. Speciaal voor kinderen is er van 10:00 tot 12:00 uur een kleurwedstrijd. Iedereen wint, want de kleurplaten worden meteen op Facebook geplaatst. De tien mooiste gaan mee naar China om daar tijdens de UNESCO Oceans Conference te laten zien aan de wereldleiders. Een aantal van hen moet nog overtuigd worden dat oceanen de moeite waard zijn. Om ouders zoet te houden wordt de Ocean Experience vertoond, maar dan zonder band.


Rondleiding op onderzoeksschip Fleur de Passion

Vlakbij club PANAMA ligt aan de kade het onderzoeksschip de Fleur de Passion. Dit 33 meter lange zeilschip diende in de Tweede Wereldoorlog nog als bevoorrader van onderzeeboten. Nu fungeert het echter als wetenschappelijk station voor wetenschappers die tijdens de tien jaar durende Changing Oceans Expeditie onderzoek doen naar de belangrijkste zeegebieden van de wereld. Vlak voor SAIL doen ze dat in de Waddenzee. Aan boord: een kleine expositie over de geschiedenis van het schip en wetenschappers die vragen beantwoorden.


Win een week mee op expeditie

Op en rond de Fleur de Passion lopen vrijwilligers met een flyer waar een prijsvraag op staat. Wie het juiste antwoord geeft, maakt kans op een week mee op de Changing Oceans Expeditie in de wateren van Frankrijk, Engeland, Tunesie of op de Rode Zee. Kijk dus uit naar de vrijwilligers in witte T-shirts met de tekst Changing Oceans!

SEA ME! foto actie
Wie ook wil laten zien dat oceanen belangrijk zijn, kan zich bij de Fleur de Passion laten fotograferen voor de actie SEA ME! De foto’s worden dezelfde dag nog op Facebook geplaatst. Ze worden ook verwerkt tot een digitale mozaïek die in september op de UNESCO Oceanen conferentie in China wordt gepresenteerd. Je laat je zien aan de wereldleiders.

dinsdag 3 augustus 2010

Congres over belang van biodiversiteit voor de economie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) organiseert samen met het interdepartementale programma Biodiversiteit, het NERN (The Netherlands Ecological Research Network), het IUCN-NL (International Union for Conservation of Nature - Nederland) en Artis in het Jaar van de Biodiversiteit op 23 en 24 november 2010 een congres onder de werktitel 'Biodiversity, opportunities for new economics' in Artis in Amsterdam. De organisatoren willen samen met het bedrijfsleven en wetenschappers het belang van biodiversiteit voor de economie bespreken.

Aan het interdepartementale programma Biodiversiteit nemen naast het ministerie van LNV de ministeries van VROM, BUZA/OS deel. Op het congres stellen diverse (inter)nationale sprekers de vraag centraal welke concrete aangrijpingspunten er zijn om de ecologische voetafdruk van Nederland te verkleinen en het bedrijfsleven meer biodiversiteitneutraal te laten produceren. Daarbij zal ook worden gekeken naar het economisch belang van biodiversiteit en de besluitvorming van overheid, consument en bedrijven. Ook zal men ingaan op de beschikbaarheid van groene grondstoffen op lange termijn, het innovatief gebruik van biodiversiteit door het bedrijfsleven en de samenhang tussen economische en ecologische modellen. Naast het plenaire deel van het congres worden bovengenoemde thema's verder uitgediept in panelsessies. Aan het slot van het congres discussiëren de aanwezigen met de minister van LNV over de vraag welke concrete stappen partijen kunnen zetten voor een overgang naar een duurzame economie, waarin de diensten die biodiversiteit de samenleving kan leveren optimaal worden gebruikt.

De heer P. Moerland, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rabobank Groep, de heer J. Zuidam, voormalig vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van DSM en voorzitter van de VNCI, de heer W. Ferwerda, algemeen directeur IUCN-NL, de heer H. Alders, voorzitter van de Task Force Biodiversiteit&Natuurlijke Hulpbronnen en de heer M. Scheffer, winnaar van de Spinozaprijs 2009 hebben hun deelname aan het congres toegezegd. Als dagvoorzitter treedt op Marjan Oudeman, onder andere voorzitter van de Energieraad, lid dagelijks bestuur van VNO-NCW en lid van het Innovatieplatform.

zaterdag 31 juli 2010

Goed nieuws over bijenBijen sterven massaal. En dat terwijl juist de wilde- en honingbijen een belangrijke rol spelen bij de bestuiving en de verspreiding van bloemen en planten. “Als de bij uitsterft, heeft de mens nog maar vier jaar te leven”, is een bekende uitspraak die aan Albert Einstein wordt toegeschreven.

De bijensterfte is vorig jaar regelmatig in het nieuws geweest, mede dankzij de petitie 'Stop de Bijensterfte'. De actie 'Stop de bijensterfte' is door verschillende organisaties gesteund. “Desondanks heeft de bijensterfte nog geen duidelijke plaats op de politieke agenda gekregen”, zei Jaap Molenaar, voorzitter van de kersverse Bijenstichting, in “Vroege Vogels”. Daarom hebben de initiatiefnemers van de petitie 'Stop de Bijensterfte' besloten tot oprichting van de Bijenstichting.

Uitgangspunt van de Bijenstichting is dat de bijensterfte een complex probleem is dat niet op korte termijn kan worden opgelost. De Bijenstichting stelt zich ten doel de politiek en het landelijk en plaatselijk bestuur te beïnvloeden. Verder richt de Bijenstichting zich op voorlichting aan het publiek en op verbetering van het leefmilieu van bijen.

Gelukkig is er ook goed nieuws over bijen: de kattenstaartbij is in Veenendaal de afgelopen tien jaar exponentieel toegenomen.

In juli 2010 is de kattenstaartbij geïnventariseerd. In het hele park komt de kattenstaartbij talrijk voor (vele tientallen wijfjes met grote klompen groen stuifmeel). Ook buiten het stadspark, maar wel in de bebouwde kom, komt deze bij frequent voor. Het meest opvallende aspect daarbij is dat de kattenstaartbij ook op een groep kattenstaartplanten voorkomt die vrijwel in het centrum van Veenendaal recent (2009) als vaste plant zijn toegepast.
De kattenstaartbij is in hoofdzaak een soort van het rivierengebied en beekdalen in Zuid-Nederland. Daarbuiten wordt de kattenstaartbij schaars waargenomen. Het is daarom opmerkelijk dat deze bij zo talrijk in Veenendaal voorkomt.

Het gaat dus gelukkig niet slecht met alle bijen. De kattenstaartbij die sinds 2000 duidelijk is toegenomen en zich in Veenendaal ook als stadsbij heeft gepromoveerd, is daar een voorbeeld van.

"Het succes van de kattenstaartbij in Veenendaal is in hoofdzaak toe te schrijven aan het ecologisch beheer van de oevers. Het sleutelwoord voor het bevorderen van wilde bijen is daarom ecologisch groenbeheer" aldus Arie Koster, initiatiefnemer van de bijenhelpdesk.

Lees meer over Veenendaal en de kattenstaart bij in de Veenendaalse krant.

donderdag 29 juli 2010

Fleur de Bij


Fleur de Bij neemt je mee op een gevleugeld avontuur: in opdracht van haar Bijenkoningin gaat zij op zoek naar hulp voor haar bijenvolk. Op haar reis ontmoet zij vele nieuwe vrienden, met én zonder vleugels! Lukt het Fleur om hulp te vinden voor haar bijenvolk....?

In dit boek maken kinderen kennis met het nijvere bijenvolk. Het is een leerzaam en vrolijk boek, vol tips voor kinderen die zelf vanuit hun achtertuin of balkon de bijen willen helpen bij hun belangrijke taken. Fleur de Bij komt dit najaar uit bij uitgeverij Openbook in samenwerking met de Bijenstichting en is geschreven in het kader van het Jaar van de Biodiversiteit.

In ieder boek zit een zakje bijvriendelijk bloemenzaad, om te zaaien zodat de bijen geholpen worden om hun voedsel te vinden. Wanneer je een boek bestelt steun je direct de Bijenstichting met 1 euro.

Bestel jouw exemplaar van Fleur de Bij via info@openbook.nu of info@bijenstichting.nl en mail ons je naam, adresgegevens + het aantal boeken.

Titel: Fleur de Bij ontvangt een brief van de koningin
ISBN: 978-90-814138-3-1
Prijs: E14,95 exclusief verzendkosten
Formaat: 21 x 21 cm
Inhoud: 48 pagina's, full-colour, eco-printed op FSC papier
Bindwijze: hardcover, gebonden met geel garen
voor: kinderen van 6 tot 10 jaar
verschijnt: september 2010

dinsdag 27 juli 2010

Bedrijfsleven loopt niet warm voor biodiversiteit

Beursgenoteerde bedrijven hebben weinig aandacht voor biodiversiteit. Dit blijkt uit de analyse van 59 aandeelhoudersvergaderingen die door de VBDO zijn bezocht dit jaar.
Slechts 7 van de 59 onderzochte AEX-genoteerde bedrijven besteden expliciet aandacht aan biodiversiteit. Een verontrustende conclusie uit de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen-analyse van de VBDO.

Lees meer op wereldburgers.tv

maandag 26 juli 2010

Biodiversiteit: van LEVENsbelang!Het is een bekend verhaal: de kanarie in de kolenmijn. Als de kanarie dood ging dan wisten de mijnwerkers dat er dodelijke gassen aanwezig waren en was er hopelijk nog tijd genoeg om te vluchten en hun leven te redden. Zo is het ook met dieren en planten met wie we het levensweb delen. Sommige planten en/of dieren kunnen ons op tijd waarschuwen dat onze gezondheid in gevaar is. Toch schijnt het zo te zijn, volgens E.O. Wilson, een van de meest hedendaagse en vooraanstaande biologen, dat er weinig of minstens te weinig aandacht is voor de verbinding tussen het ons omringende milieu en de menselijke gezondheid.

In dit Jaar van Biodiversiteit zijn we over het algemeen goed op de hoogte van de effecten van toxische stoffen, vervuiling, de verwoesting van bossen en het daarmee verdwijnen van de grondstoffen voor medicijnen. Het regenwoud is immers de grootste apotheek ter wereld.
Nu wordt vastgesteld dat er te weinig aandacht is voor het samenspel tussen biodiversiteit en menselijk welzijn. Het huidige wereldbeeld waarvan wordt uitgegaan is, dat gezondheid iets is van de menselijke soort alleen, met uitzondering dan van de invloed van sommige huisdieren of vee. Die kunnen onze gezondheid beïnvloeden, maar de rest van de soorten staan daar buiten.

Het handhaven van de biodiversiteit echter, is van groot belang voor de gezondheid van de mensen. Het verlies aan biodiversiteit en het uitsterven van de soorten en alles wat er mis gaat met de management van ecosystemen in de wereld, heeft een grote invloed op het verspreiden bijvoorbeeld van besmettelijke ziekten.

Wij mensen blijven afhankelijk voor leven en welzijn van een zo groot en divers mogelijk web van levende soorten. We zweven niet boven de biosfeer in een of ander spiritueel of technisch wetenschappelijke sfeer of planeet. Het leven is in ons en om ons heen.

Het is en blijft van het grootste belang om alle aandacht te geven, aan het behouden van de biodiversiteit. Wij mensen maken deel uit van alles wat leeft en onze gezondheid en ons welzijn hangt af van de samenhang en het welzijn alle leven en niet van enkele soorten. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat op het moment elk jaar een half miljard mensen getroffen worden door malaria en dat op zijn minst een miljoen mensen er aan zullen sterven, meest kinderen onder de vijf jaar, de meeste in Afrika. Dat is meer dan twee keer zo veel dan een generatie geleden! Een goed voorbeeld van de samenhang tussen menselijke gezondheid en biodiversiteit.

Over dit onderwerp is een belangwekkend boek verschenen. Meer dan 500 wetenschappers over de hele wereld hebben er aan bijgedragen en onderzoek voor gedaan.

Sustaining Life: How Human Health Depends on Biodiversity, Eric Chivian, oprichter en directeur van Center for Health and the Global Environment, Harvard Medical School, and Aaron Bernstein.
ISBN : 9780195175097

Bron: Resurgence Magazine, nr. 261, pag. 10-13
Deze blog is van Elly Verrijt

zondag 25 juli 2010

Groen is het nieuwe zwart


Om de waarde van biodiversiteit voor de samenleving te benadrukken en om de overgang naar een duurzame (mode)economie te stimuleren, organiseert Amsterdam International Fashion Week daarom samen met het ministerie van LNV een ontwerpwedstrijd. De prijsvraag 'The Green Fashion Competition' staat open voor iedereen en wil deelnemers stimuleren op een maatschappelijk verantwoorde wijze na te denken over ondernemen binnen de mode-industrie.

Deelnemers aan de prijsvraag moeten twee duurzame outfits bedenken, maar ook een businessplan schrijven waaruit blijkt hoe de beoogde modeonderneming bijdraagt aan het behoud van biodiversiteit. Acht finalisten krijgen elk 1250 euro om een ontwerp uit te voeren, de eerste prijs van de wedstrijd is 25.000 euro. De inschrijving sluit op 13 september 2010, de prijsuitreiking vindt plaats tijdens de volgende Amsterdam International Fashion Week van 24 tot en met 31 januari 2011.

Meedoen? Schrijf je hier in.