vrijdag 23 juli 2010

Wilde plannen? Dien ze in voor 1 augustus

Plannen om de biodiversiteit voor buurt of bedrijf te versterken èn er lol van te hebben, kunnen nog tot 1 augustus worden ingediend. Dat is namelijk de deadline voor de prijsvraag Wilde Weelde, uitgeschreven door NCB Naturalis, gemeente Leiden en Milieudienst West-Holland. Om de winnende ideeën uit te voeren, stellen gemeente Leiden en Fonds1818 elk een bedrag van € 20.000,- ter beschikking. De prijzen worden uitgereikt tijdens de eerste avond van het festival Life Live, dat plaatsvindt op 3 en 4 september in de tuin voor Naturalis.

€ 40.000,- prijzengeld
Nog tot 1 augustus kunnen inwoners en bedrijven van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude hun ideeën indienen via www.leiden.nl/wildeweelde. Daar is ook meer informatie te vinden over de prijsvraag, criteria en ideeën ter inspiratie.
Gemeente Leiden en Fonds1818 stellen elk een bedrag van € 20.000,- beschikbaar om de winnende plannen uit te voeren. Er is een categorie bedrijven en instellingen en een categorie particulieren.

Festival Life Live
De prijswinnaars worden bekendgemaakt tijdens de eerste avond van het festival Life Live, dat plaats-vindt op vrijdag 3 en zaterdag 4 september in de tuin voor Naturalis. Een zomeravondfestival vol mu-ziek, film, eten, drinken en verrassingen. Het voorlopige programma is te vinden op www.naturalis.nl/biodiversiteitsjaar.

Met meer verschillende soorten planten en dieren krijgt de regio niet alleen een mooie, groene uitstraling, het wordt er ook gezonder leven en werken.
Biodiversiteit kan goed zijn voor de bedrijfsvoering. Het juiste groen in de omgeving kan bijvoorbeeld energie besparen en wateroverlast voorkomen. Verder werken werknemers efficiënter en voelen klan-ten zich beter in een groene omgeving. Bij plannen voor de prijsvraag Wilde Weelde valt te denken aan groene daken met weelderige lunchplek, groene muren met nestgelegenheid voor vogels of aan een helofytenfilter met een visplek. Ook plannen voor trimbossen en streekproducten in de bedrijfskantine dingen mee.

Een plan van particulieren voor de buurt kan bijvoorbeeld zijn om een braakliggend terrein te beplan-ten. Eetbare speeltuinen, bloemplukbermen, natuurfoto’s in de straat, een streekproductenafhaalpunt … De deskundige jury, bestaande uit o.a. een bioloog, een milieukundige en een econoom, kijkt uit naar de plannen.

Wilde Weelde is tot stand gekomen via het Biodiversiteitsactieplan Lekker Groen in en om Leiden van Milieudienst West-Holland, gemeente Leiden en Provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie hier-over, kijk op www.mdwh.nl onder het kopje biodiversiteit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten