maandag 12 juli 2010

Europese jongeren verenigen zich voor biodiversiteit
Wat betekent biodiversiteit voor ons? De variatie aan plantsoorten, diersoorten en ecosystemen in de wereld is niet alleen voor veel mensen van grote emotionele en culturele waarde, diversiteit zorgt er ook voor dat onze omgeving beter is opgewassen tegen veranderingen en draagt zo bij aan onze veiligheid en gezondheid. Biodiversiteit daalt de laatste jaren 1000x sneller dan natuurlijk. Dit heeft effect op onze omgeving, ons voedsel, ons klimaat, onze economie en dus op onze toekomst. Vooral voor jongeren is dit een schrikbarende gewaarwording. Hoeveel biodiversiteit hebben we nog in 2050? Hebben de beleidsmakers van nu wel oog voor een toekomst die zij misschien niet meer zullen meemaken?
De EU heeft zich in 2002 ten doel gesteld het verlies van biodiversiteit in Europa stop te zetten tegen 2010. Dit is niet gelukt. Sterker nog, het verlies is niet eens geremd. Dit jaar heeft de EU zich weer een ambitieus doel gesteld: het stopzetten van het verlies en waar mogelijk het herstellen van biodiversiteit in Europa en het remmen van het verlies in de rest van de wereld tegen 2020.
Om deze afspraak te waarborgen en de EU te laten zien dat jongeren willen dat de bescherming van biodiversiteit een hoge prioriteit krijgt, kwamen in juli 150 jongeren uit 35 Europese landen bij elkaar in België tijdens de ‘European Youth Perspective Conference on Biodiversity’ (YouPEC 2010). Vele sprekers kwamen vertellen over biodiversiteit in Europa en het beleid hieromheen, en de jongeren kregen vaardigheidstraining om biodiversiteit in hun eigen land onder de aandacht te brengen.
Op 5 juli organiseerden de jongeren een actie in Brussel om biodiversiteit op de kaart te zetten. Elke deelnemer hield een ballon vast die een unieke soort of ecosysteem in Europa symboliseerde. Om hun zorgen over het snelstijgende verlies van biodiversiteit te laten zien lieten ze de ballonnen niet wegvliegen, maar werden ze overhandigd aan eurocommissaris voor milieu Janez Potočnik. Hiermee wilden ze de Brusselse politici laten zien dat zij biodiversiteit in de hand hebben en dat jongeren willen dat zij actie ondernemen.
Europese jongeren willen dat de politiek nú actie onderneemt en hebben een declaratie opgesteld met waardevolle suggesties om de sterke nieuwe doelstellingen rond biodiversiteit te halen en biodiversiteit hoog op de internationale agenda te zetten.
Wij zijn biodiversiteit!

Lees hier de executive summary van de YouPEC 2010 declaratie.

Sophie Buchel is voorzitter van het landelijk studentennetwerk Morgen dat zich inzet voor een duurzame levensstijl en duurzame bedrijfsvoering aan de universiteit en hogeschool. Morgen werkt samen met studenten aan vraagstukken voor duurzame ontwikkeling in zowel studie als dagelijks leven. Duurzame ontwikkeling gaat over hier en nu, met het oog voor daar en morgen.

Sophie bezocht begin deze maand in Geel de YouPEC. 150 jonge Europeanen kwamen daar samen om te leren over biodiversiteit en om van gedachten te wisselen. Voor de coalitie biodiversiteit schreef ze deze blog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten