vrijdag 4 juni 2010

Beagle vraagt aandacht voor biodiversiteit
Van 1831 tot 1836 maakte het schip de Beagle een reis rond de wereld. Charles Darwin was aan boord. De reis die de Beagle maakte wordt gezien als de belangrijkste reis die ooit werd gemaakt. Charles Darwin deed zoveel kennis en inzicht op dat hij het beeld van het leven op aarde ingrijpend veranderde. Hij schreef namelijk na deze reis het boek "On the Origin of Species" waarin hij betoogt dat het leven op aarde in ontwikkeling is en niet altijd hetzelfde is geweest.

Onlangs werd de route opnieuw gevaren door de VPRO, in samenwerking met Teleac en het Vlaamse Canvas. Ze voeren niet met de HMS Beagle maar met de clipper Stad Amsterdam, een varende studio waarop wetenschappers, kunstenaars en andere gasten aanmonsterden.
De centrale vraag gedurende de reis was: Hoe staat de aarde er nu voor? Hoe erg is het? Kunnen we als mensheid nog wat doen? Welke problemen verdienen onze aandacht als eerste?

In de 35e en laatste aflevering kwamen afgelopen zondag 30 mei alle afleveringen samen in een presentatie van Johan Rockström waarin hij de bevindingen van maandenlang onderzoek en analyse in een schokkende context plaatst. Dit doet hij aan de hand van de volgende negen natuurlijke processen, die fundamenteel zijn voor ons leven op aarde:
1. biodiversiteit
2. landverbruik
3. zoetwater
4. stikstofkringloop
5. ozonlaag
6. zuurgraad oceanen
7. klimaatverandering
8. chemische uitstoot
9. aërosollen atmosfeer

Voor ieder proces wordt een maximaal aanvaardbare waarde vastgesteld en bepaald wat de waarde op dit moment is. Naarmate de aflevering vordert, krijg je een steeds helderder inzicht in de huidige, alarmerende 'toestand van de aarde'.

Robbert Dijkgraaf claimt dat noodzakelijke veranderingen alleen haalbaar zijn als er "politiek leiderschap met visie" komt. Met andere woorden: we kunnen niet wachten tot de wetenschap alles zeker weet, we moeten nu handelen. De positieve bereidheid van het publiek om mee te werken aan niet minder dan de redding van de planeet heeft een groene Obama nodig.

De mensen van de Beagle erkennen de alarmfase waarin de planeet zich bevindt. Ze leggen hun vertrouwen in de wetenschap, roepen leiders op hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar uiteindelijk is het de schoonheid van de aarde zelf die ze hebben willen laten spreken.

Bekijk deze aflevering online, of kijk naar de herhaling op zaterdag 12 juni om 14:35u op Nederland 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten