zondag 20 juni 2010

Fosfaat teruggewonnen


Fosfaat wordt gebruikt voor de productie van medicijnen, schoonmaakmiddelen en kunstmest. Het is essentieel voor onze voedselvoorziening. Daarnaast is een overschot aan de delfstof in het oppervlaktewater slecht voor het milieu. ,,Het levert dus een milieu- en een financieel voordeel op om het terug te winnen'', aldus directeur Marcel Lefferts van SNB. Onderzoekers schatten dat de stof over ruim honderd jaar op is.

Nieuwe technieken zorgen ervoor, dat onderzoekers steeds beter sulfaat uit afvalwater kunnen halen.Deze maand is de stof, die wereldwijd aan het opraken is, voor het eerst teruggewonnen uit Utrechts afvalwater door middel van nieuwe technieken. In totaal wordt landelijk nu ongeveer 20 procent van al het fosfaat uit het rioolwater gerecycled. Dat meldden Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)

SNB wint fosfaat terug uit de as die achterblijft na het verbranden van slib, het overblijfsel van afvalwater. Dat kan alleen als er zo min mogelijk ijzer in het slib zit. Het Utrechtse afvalwater wordt nu dusdanig bewerkt dat het ijzergehalte laag genoeg blijft.

Het bedrijf heeft de enige slibverbrandingsinstallatie in Nederland waar met deze technieken gewerkt wordt. ,,Doel is om uiteindelijk 50 procent van het fosfaat uit het Nederlandse water te kunnen halen'', stelt Lefferts.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten